Home

Richtlijn mondholte en orofarynxcarcinoom

Richtlijn: Mondholte- en orofarynxcarcinoom (1.4) 09/17/12 Mondholte- en orofarynxcarcinoom (1.4) 3. Figuur 3 Incidentie van orofarynxcarcinomen naar leeftijd bij mannen Nederland 1989-1998 (bron: Nederlandse Kanker Registratie De huidige bestaande richtlijnen voor hypofarynx, larynx en mondholte- orofarynxcarcinoom vertonen aanzienlijke verschillen in de uitwerking van het onderdeel voeding en dieettherapie. Een update van de richtlijn zou er voor moeten zorgen dat dit onderdeel voor de verschillende typen carcinomen met elkaar in overeenstemming wordt gebracht met in acht neming van de laatste inzichten en. Richtlijn 'Mondholte- en orofarynxcarcinoom' P.P.Knegt, R.B.Keus en J.L.N.Roodenburg - Het mondholte- of orofarynxcarcinoom vormt met een totale incidentie van circa 800 per jaar een gering deel van het totale aantal kankergevallen in Nederland. Om zoveel mogelijk landelijke unifor SAMENVATTING RICHTLIJN MONDHOLTE- EN OROFARYNXCARCINOOM • Bij een irresectabel recidief na radiotherapie kan re-irradiatie (primaire re-irradiatie) of chemoradio-therapie worden overwogen. • Een irresectabel lokaal recidief van een alléén chirurgisch behandeld mondholte-/orofarynxcarcinoom kan worden behandeld met radiotherapie Richtlijn: Mondholte- en orofarynxcarcinoom . Tevens wil ik graag op de hoogte gehouden worden van veranderingen in en nieuwe versies van richtlijnen op het gebied van: Richtlijnen Algemeen Symptomen Ziektegerelateerd Rondom levenseinde Overigen Overig Folders Samenvattingskaarten Handreikingen naam emailadre

Oncoline. Via Oncoline krijgt u toegang tot: A. Richtlijnen voor oncologische zorg. Tumorspecifiek Multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor Mondholte-/orofarynxcarcinomen vormen slechts een gering deel van het totale aantal kankergevallen in Nederland (0,9% en 0,5% voor respectievelijk mondholte en orofarynx in 1997). Voor deze groep tumoren geldt, evenals voor longkanker, dat een groot deel waarschijnlijk niet had hoeven optreden

Mondholte Orofarynxcarcinoom: document: 2004: Werkgroep hoofd- en halstumoren: Richtlijn diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneu syndroom volwassenen: document: 2009: Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose: Griep: document: 2007: Werkgroep Infectiepreventie/RIVM: Behandelrichtlijn Endocarditis. in de richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom (Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, 2004). Chirurgische excisie en kooldioxide-laserverdamping zijn de veiligste en effectiefste methoden om persiste-rende leuko- en erytroplakieën te behandelen (Rooden-burg et al, 1991; Tradati et al, 1997; Schoelch et al Richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom 5 maart 2013. Carcinomen van de mondholte en orofarynx worden in Nederland relatief weinig gediagnosticeerd: gemiddeld bij 800 patiënten per jaar. In de afgelopen tien jaar is een jaarlijkse stijging van het aantal patiënten van ongeveer 4% waargenomen

Diagnostiek mondholte- en orofarynxcarcinoom - Richtlijn

 1. MKA-richtlijnen en standaarden - overzicht van de NVMKA (NVMKA) Mondholte- / Orofarynxcarcinoom (Reg. Ned. Werkgroep Hoofd-Halstumoren, NWHHT, 2004) Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnositiek (KIMO, 2019) Mondzorg voor Jeugdigen module Preventie en behandeling van cariës (KIMO, 2020) Obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij kinderen (KNO, 2012
 2. Sinds 2005 is het zorgpad met werkafspraken mondholte-orofarynxcarcinoom van kracht. De inzet van alle leden, hieronder vermeld, is onontbeerlijk. En dat blijfteen pad wordt pas een pad als er op gelopen wordt. Deze waarheid maakt jaarlijks evalueren ee
 3. SAMENVATTING RICHTLIJN MONDHOLTE- EN OROFARYNXCARCINOOM. SAMENVATTING RICHTLIJN MONDHOLTE- EN OROFARYNXCARCINOOM N.B. De diagnostiek en behandeling van mondholte- en orofarynx-carcinomen is dusdanig complex, dat deze samenvatting zeer beknopt is en niet zonder . Nadere informati

Ook deze patiënten kunnen een verhoogd cariësrisico hebben. Men dient goed te kijken en te adviseren of er xerostomie is. CBO richtlijn mondholte-/Orofarynxcarcinoom Advies droge mond Ivoren kruis2007 Posterpresentatie It groep Voorschoten Leiden Nov 2009. 15 maart 2010 / door anitatest Lees meer over:. Mondholte- en orofarynxcarcinoom : Mondholte- en orofarynxcarcinoom : overzicht documenten: contact: over deze site: Richtlijn selectie. Geen richtlijnen beschikbaar > Mondholte- en orofarynxcarcinoom: Aanbevelingen Literatuurbespreking Conclusies Overwegingen.. Met ingang van 1 december 2020 heeft de raad van bestuur prof.dr. J. (Jan) de Lange benoemd als afdelingshoofd, voor beide locaties. Prof.dr. T. (Tim) Forouzanfar heeft per diezelfde datum de opdracht om de wetenschappelijke activiteiten van de afdeling verder te harmoniseren, te integreren en daarmee te versterken Richtlijn mondholte- en orofarynxcarcinoom versie 1.4. Nieuwegein: Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, 2004. 7. ↲Dolev Y, Daniel S. The presence of unilateral tonsillar enlargement in patients diagnosed with palatine tonsil lymphoma: experience at a tertiary care pediatric hospital. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72:9-12

Pallialine: Mondholte- en orofarynxcarcinoom

Mondholte Orofarynxcarcinoom (2004) Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneu syndroom volwassenen (2005) LESA antistolling (2010) Landelijke standaards keten antistolling (2012) Griep (2007) Preventie bacteriële endocarditis (2008) Injectables, voor tandartsen en tandartsspecialisten (2015 SAMENVATTING RICHTLIJN MONDHOLTE- EN. OROFARYNXCARCINOOM. N.B. De diagnostiek en behandeling van mondholte- en orofarynx-carcinomen is dusdanig complex,. dat deze samenvatting zeer beknopt is en niet zonder de richtlijn te raadplegen kan worden gebruikt.. ALGEMEEN • Mondholte-/orofarynxcarcinomen worden in Nederland gemiddeld bij 800 patiëntenMondholt Richtlijn Mondholte- en orofarynxcarcinoom Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, 2004. Meer... Literatuur. Tijdschrift voor Geneeskunde, zoekpagina, zonder abonnement alleen korte samenvattingen. Tijdschrift. Meer... Informatie en verenigingen gericht op medici. Vereniging voor Keel.

Oncolin

Richtlijn Mondholte- en orofarynxcarcinoom. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Geneeskunde, Keel, Kanker, tumoren, Therapieën, mondziekten, Mond, kankerbehandeling Taal Nederlands Meer informatie Uitgever Van Zuiden Communications, Alphen aan den Rijn Verschenen 2004 ISBN 908523005 Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta trismus en schouderklachten na halsklierdissectie: Place of Publication: Nieuwegein: Publisher: Van Zuiden CBO Communications: Pages: 173-178: ISBN (Print) 9085320055: Publication status: Published - 200 Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://share.eldoc.ub.rug.nl/r... (external link

Patiënt met een mondholte - of orofarynxcarcinoom huisarts / tandarts poli Kaakchirurgie / of KNO; evt. HHO-verpleegkundige primaire diagnostiek: - specieel lichamelijk onderzoek - OPG - weefselbiopt benigne/ premaligne onduidelijk maligne geruststelling behandelopties definitieve diagnose: mondholte- of orofarynx carcinoom uitslaggesprek en in de richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom (Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, 2004). Chirurgische excisie en kooldioxide-laserverdamping zijn de veiligste en effectiefste methoden om persiste-rende leuko- en erytroplakieën te behandelen (Rooden-burg et al, 1991; Tradati et al, 1997; Schoelch et al Mondholte Orofarynxcarcinoom 2004: Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneu syndroom volwassenen 2005: LESA antistolling 2010: Landelijke standaards keten antistolling 2012: Griep 2007: Preventie bacteriële endocarditis 2008: Injectables, voor tandartsen en tandartsspecialisten 201 Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken INITIATIEF CH-2 Chirurgische ingrepen in de mondholte met schoon werktablet EN Een Europese norm is vergelijkbaar met een NEN-norm, maar dan geldig voor alle Europese lidstaten. Voor de Nederlandse markt drage Richtlijnen voor mondzorg van zorgafhankelijke cliënten. Annelot Baltussen 17/12/2020. Beste Richelle, Momenteel is Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) bezig met het ontwikkelen van een klinische praktijkrichtlijn 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen'

Mondholte- en orofarynxcarcinoom - Med-Inf

Vastgesteld LOI: augustus 2008; goedgekeurd Gezondheidsraad: december 2010.. Wijzigingen: 8 januari 2018: in Maatregelen is het effect van condoomgebruik binnen een vaste relatie op HPV-klaring en regressie van laesie toegelicht. Het effect op de regressie rate is namelijk gering en dat bleek niet uit de oude formulering. 13 februari 2017: in paragraaf Immunisatie is een link naar de nieuwe. Acute pijn treedt direct op bij weefselbeschadiging en zorgt in de regel voor een adequate lichamelijke reactie.; Chronische pijn is een persisterend, multifactorieel gezondheidsprobleem waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren in verschillende mate en wisselende onderlinge samenhang bijdragen aan de pijnbeleving, pijngedrag, ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren en. Title(s): Richtlijn mondholte- en orofarynxcarcinoom/ [Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde van het Hoofd-Halsgebied]. Country of Publication: Netherlands Publisher: Alphen aan den Rijn : Van Zuiden Communications, c2004 ^Totstandkoming _ onder het kopje Werkgroep richtlijn bacteriële huidinfecties bij hond en kat - opdracht gegeven tot het opstellen van de Richtlijn. De Richtlijn is vervolgens vastgesteld en uitgevaardigd door de KNMvD. De Richtlijn is bedoeld voor gebruik door dierenartsen. De Richtlijn bevat geen wettelijke voorschriften en bevat geen weergav

Inspecteer de mondholte en de lippen en palpeer bij kinderen de hals. Let hierbij op: De LCI-richtlijn stelt dat het effect van valaciclovir bij eerste infecties niet is onderzocht, maar het is te verwachten dat dit minstens zo effectief is als aciclovir. Kinderen 3.3 Classificatie en diagnostische categorie Titel: Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (0.1) GGZ-Richtlijnen - Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (0.1) - 01-12-2008 2. Psychosociale interventies bij alcoholprobleme Richtlijn Mondholte-/ Orofarynxcarcinoom 10 Stand van zaken knelpunten in de zorg voor de hoofd-hals oncologische patiënt 5 Autotransplantatie van de trachea 6 Jaarverslag NWHHT 8 en het mondholte-/ orofarynxcarci-noom. Uitgaande van de patiënten-aantallen en patiëntenmix van d Kauw- en slikstoornissen zijn geen aandoeningen of ziekten op zichzelf, Richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2004. Richtlijn voor multidisciplinaire preventie en behandeling van ondervoeding, dehydratie en kauwen slikstoornissen bij geriatrische patiënten in het ziekenhuis.

Ant-Tandartsen.nl Ondersteuning Richtlijnen en ..

Praktijkgerichte bijdrage De Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, 2007: bittere noodzaak! G.J. van der Puttena, L. De Visschereb, J. Vanobbergenc, J.M.G.A. Scholsd, C. de Baate The guideline Oral health care for dependent residents in long term care facilities, 2007: dire necessity! The oral health status of residents in Dutch nursing homes is rather poor larynxcarcinoom, het mondholte- en orofarynxcarcinoom en het hypofarynx-carcinoom. Met betrekking tot de richtlijn Larynxcar-cinoom werd een kosteneffectiviteitstudie verricht door het Instituut voor medical technology assessment te Rotterdam. De resultaten daarvan werden gepubliceerd. De revisie van de richtlijn Larynxcarcinoo Het doel van deze review is om spraak en slikken na chirurgie voor een gevorderd mondholte- en orofarynxcarcinoom te evalueren. Een systematische zoekactie (1993-2009) in de literatuur levert 1220 treffers op. De criteria voor inclusie in deze systematische review zijn: patiënten met een mondholte- of orofarynxcarcinoom

Veilige en gevarieerde voeding die in voldoende mate aanwezig is, is een voorwaarde voor een gezond bestaan. Tegelijk is eten en drinken onderdeel van veel sociale activiteiten, want als mensen.. De richtlijn en de patiëntenversie zijn tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw en Hoofdpijnnet. Deze brochure is een uitgave van: Hoofdpijnnet (voorheen Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten) Postbus 2185 13 • Aandoeningen van tanden, kaken en mondholte

Premaligne slijmvliesafwijkingen in de mondholte

 1. Stoornissen in het gebruik van alcohol kunnen ook leiden tot een mondholte- of orofarynxcarcinoom. Een carcinoom kan zich dan bevinden in de tong, mondbodem, tandvlees, wangslijmvlies, harde gehemelte, tonsilregio, tongbasis, farynxachterwand en/of het zachte gehemelte (Knegt, et al. 2006)
 2. Ontwikkeld en samengesteld door W.F.M. Pelkmans-Tijs onderwijs- en adviesbureau mondzorg en mondverzorging kwetsbare ouderen. Pagina 3 1. Basis mondverzorging Mondverzorging bestaat uit het reinigen van het gebit, het tandvlees en de mondholte. Als het gebit niet goed gereinigd wordt, kunnen klachten optreden zoals gingivitis (ontstoke
 3. Er is geen consensus internationaal over hoe moet worden opgestart. In de Britse richtlijn wordt bijvoorbeeld geadviseerd om te beginnen met 5 mg en geleidelijk met stapjes van 2.5 mg per week op te hogen. Het te kiezen schema wordt ook bepaald door de ernst van het klinisch beeld
 4. Chirurgie van de mondholte, bestraling, chemotherapie; Medicijngebruik (vooral corticosteroïden en antibiotica) Diagnostiek. De arts zal je vragen stellen over je medische voorgeschiedenis en je klachten. Daarna zal hij je mond onderzoeken. Mogelijk stelt de arts aanvullend onderzoek voor, zoals microbiologisch onderzoek
 5. nieuws Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een klinische richtlijn over de behandeling van kankers van de mondholte. Mondholtekankers (kankers aan bv. lip, tong en mondbodem) worden jaarlijks bij ongeveer 750 nieuwe patiënten vastgesteld, , meestal zestigers
 6. In de huidige landelijke richtlijn wordt radiotherapie in combinatie met 3-wekelijks cisplatine 100 mg/m 2 genoemd als de behandeling van voorkeur. De FROHON wijkt hier van af en beschouwt radiotherapie met wekelijks cisplatine 50 mg/m 2 als behandeling van voorkeur. Zorgpad mondholte-orofarynxcarcinoom . Stroomschema mondholte-orofaryn

1 Mc Closkey en Bulechek, 2005 2 Richtlijn zorg voor een kind met een tracheacanule, Landelijke Werkgroep TracheaCanule bij Kinderen, 2007 3 Richtlijn endotracheaal uitzuigen op de intensive care afdeling, Bloo etal., 2007. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 2 Als richtlijn kan doorgebruiken tot een week na het verdwijnen van de klachten aangehouden worden voor miconazol en nystatine 3 (zie NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode). De JGZ-richtlijn Huidafwijkingen adviseert bij miconazol door te behandelen tot 2-3 dagen na verdwijnen van de klachten en bij nystatine 7 dagen 2

Richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom - dental INF

Bij patiënten met een T1-T2 mondholte- of orofarynxcarcinoom en een klinisch negatieve hals die worden geopereerd middels een transorale excisie is SNB een nauwkeurig diagnostisch instrument voor het stadieren van de hals. De sensitiviteit en negatief voorspellende waarde van SNB zijn respectievelijk 86,7% en 91,7% Ik ben begonnen relevante informatiebronnen en literatuur bij elkaar te zoeken. Hoofd(pijn), Hoofd-Hals. Zoeken naar : JURISTERIJ. tot 2 jaar ziek. De wet, de grote lijn Ziek Arbeidsconflict Bedongen/passende arbeid Duur Loon, de hoogte Geen loon Vakantie Sancties UWV Controle Re-integratie Gegevens uitwisselin Mondholte- en orofarynxcarcinomen vormen slechts een gering deel van het totaal aantal kankergevallen in Neder-land (0,9% en 0,5% voor respectievelijk mondholte en orofarynxcarcinoom. Inspectie/palpatie: rechterzijde hals, doorlopend naar submentaal kin, pitting (indrukbaar Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels

Klinische praktijkrichtlijnen KNM

Kans op overleving mondkanker Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van mondholtekanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven Pijn aan het tandvlees kent meerdere oorzaken. Bloedend en pijnlijk tandvlees is een vervelende klacht. De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak

Video: Zorgpad mondholte- orofarynxcarcinoom Kwaliteitsproject

Eindhoven university of technology master een analyse van gebitsrestauraties met behulp parapulpaire pinnen gebaseerd op d Kanker van de mondholte: diagnose, behandeling en follow-up KCE Reports 227A (2014) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een klinische richtlijn over de behandeling van kankers van de mondholte Het gehele lichaam, inclusief de mondholte en het behaarde hoofd. Incubatietijd: 10-21 dagen (meestal 14 dagen). Zie voor verdere informatie en behandeling de farmacotherapeutische richtlijn Mollusca contagiosa van de NHG. Wondroos (erysipelas, belroos) Huidafwijking die door GGD'en en Thuiszorgorganisaties op basis van adviezen van het Ivoren Kruis/NIGZ zijn opgesteld, vormen samen met het Basis Taken Pakket JGZ, de Richtlijn Contactmomenten JGZ en het Integraal Dossier met handleiding de basis voor de landelijke Handleiding 'Aandachtspunten Preven-tieve Mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorg' Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een klinische richtlijn over de behandeling van kankers van de mondholte. Mondholtekankers (kankers aan bvb lip, tong en mondbodem) worden jaarlijks bij ongeveer 750 nieuwe patiënten vastgesteld

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) benoemd, die de opdracht kreeg de richtlijn te herzien. Deze ROC is hiermee in september 2016 gestart en heeft de herziene richtlijn in concept in december 2017 voor commentaar aangeboden. Aanleiding voor het maken van de richtlijn In de Richtlijn Tandheelkundige Implantaten (NVOI, 2012) is de behandeling van. Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten. OJ L 262, 27.9.1976, p. 169-200 (DA, DE, EN, FR, IT, NL) Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 145 - 177 Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 206 - 23 1. Achtergrond. Humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat infecties in het anogenitaal gebied en de orofarynx kan veroorzaken.HPV wordt door seksueel en/of oraal contact overgedragen en komt frequent voor. Er wordt geschat dat 80-90% van de volwassenen minimaal één keer een HPV-infectie heeft doorgemaakt, waardoor het wereldwijd de meest voorkomende seksueel overdraagbare infectie is ()

Mondhygiëne adviezen oncologiepatiënt na de therapie

De preventie en behandeling van gingivitis bestaat uit een goede mondhygiëne.26 32 Wanneer de patiënt (tijdelijk) moeilijk een goede mondhygiëne kan handhaven, bijvoorbeeld na een operatieve ingreep in de mondholte, na een dentaal trauma of bij patiënten die orthodontistisch worden behandeld, kan ondersteunende behandeling met een desinfectans, bijvoorbeeld chloorhexidinemondspoeling, zijn. Behandeling van orofarynxcarcinoom (PDQ®): behandeling - patiënteninformatie [NCI] -behandelingsmogelijkheden voor terugkerende orofarynxcarcinoom Verwant Kaposi sarcoombehandeling (PDQ®): behandeling - patiëntinformatie [NCI] -generale informatie over kaposi sarcoo

Nieuwe KIMO richtlijn 'Mondzorg voor Jeugdigen... 6 jan. 2021 Op 4 januari 2021 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn 'Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës' door het KIMO.. Klachten en symptomen die voorkomen bij mondslijmvliesontsteking. Een droge, gevoelige mond en roodgekleurd slijmvlies. Dit zijn de eerste symptomen van een mondslijmvliesontsteking. Bloedingen in de mond. Het slijmvlies kan gemakkelijk gaan bloeden. Blaasjes en kloofjes. Er kunnen blaasjes en kloofjes in en om de mondholte (op de lippen) voorkome Ontstaanswijze en oorzaken De eerste versie van de richtlijn Oncologische ulcera werd in 2001 geschreven als onderdeel van de (bijv. een plaveiselcelcarcinoom van de mondholte, orofarynx of larynx, sarcoom, mamma-, blaas-, cervix- of rectumcarcinoom). » Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum 19-10-2020 » flexorpezen van de hand, behandeling letsels va Pijn of een branderig gevoel in de mond komen regelmatig voor bij patiënten in de laatste levensfase. Lees verder

De mondholte is bedekt met slijmvlies. We bespreken in deze richtlijn volgende aandoeningen: - leukoplakie en erytroplakie, - lichen Leukoplakie (leuko=wit) en erytroplakie (erytro=rood) zijn mooi afgelijnde plekken in de mond die niet kunnen worden afgeschraapt. Leukoplakie is meestal het gevolg van langdurig overmatig gebruik van. De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken heeft daarom een tweeledig doel: minimalisering van het risi co op infecties bij de patiënten die in een mondzorgpraktijk worden behandeld, en minimalisering van het risico van medewerkers op het oplopen van een infectie tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden De richtlijn IPAV is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voorzitter van de werkgroep: dr. P.P.G. van Benthem, KNO-arts. Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: dr. Th.F.W. Wolfs, kinderarts Richtlijn Lichen Planus samengevat.docx 1 Richtlijn Lichen Planus samengevat therapieresistente OLP en OLL's of in situaties waarbij naast de mondholte ook de huid, de genitaliën en de oesofagus zijn aangedaan, kan gekozen worden voor systemische behandeling met een corticosteroïd. Na een stootkuur (1 mg/kg/da

Door de implementatie van genoemde richtlijn wordt het handelsverbod van het Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen uitgebreid tot textiel- en lederproducten die langdurig en rechtstreeks in aanraking met de menselijke huid of mondholte kunnen komen. Richtlijn 2003/3/EG van de commissie van 6 januari 2003 inzake de beperking van het op de markt. Praktijkkaart (kinderen) richtlijn Neusmaagsonde, V&VN november 2011 (7 pagina's) 3 - Is de pH > 5,5: start nog niet met voeden en herhaal de pH-meting na 30-60 minuten Maar de relatie tussen verlaagde immuniteit en het optreden van hematogene prothese infecties is erg onduidelijk. Daarom is de richtlijn voor orthopeden en tandartsen: niet doen. We willen daarmee voorkomen dat zij met een schuin oog naar hun wat oudere patiënten met multimorbiditeit kijken en bij twijfel toch maar weer antibiotica gebruiken

Keelkanker: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose Roken verhoogt niet alleen het risico op mondholte- en keelkanker, maar ook op longkanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker en COPD. Daarnaast is door roken het risico op zeer veel andere aandoeningen verhoogd Richtlijn Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen Zakkaartje voor verpleegkundigen en verzorgenden Verlichten van klachten • Benauwdheid: Recht op laten zitten, bronchusverwijders, en mondholte • Zo nodig mondhygiëniste inschakelen Herken alarmsignalen van aspirati Overwegende dat deze richtlijn slechts betrekking heeft op kosmetische produkten en niet op farmaceutische specialiteiten en geneesmiddelen ; dat de werkingssfeer van de richtlijn daartoe duidelijk dient te worden afgebakend door het gebied van de kosmetische produkten af te grenzen van dat van de geneesmiddelen ; dat de grens tussen deze gebieden met name blijkt uit de gedetailleerde. - een limonadetest uit te voeren indien de patiënt kan en mag drinken (zie p. 10 richtlijn) - een röntgenfoto te laten maken - de sonde te verwijderen en een nieuwe in te brengen Bij een hevel: wanneer de pH > 5,5 wacht tot circa 10 minuten na het inbrengen van de sonde en handel dan als bovenstaande Nieuwe Richtlijn Infectiepreventie 2016: Aanpassingen t.o.v. de Richtlijn Infectiepreventie 2007 In onderstaand tabel treft u een overzicht van de aanpassingen ten opzichte van de (oude) richtlijn 2007. Indien de aanpassingen ten opzichte van de richtlijn 2007 grote bouwkundige consequenties heeft of leidt tot grote investeringen, wordt ee

Pallialine: Mondholte- en orofarynxcarcinoom : Mondholte

en vaak bij patiënten die al bekend waren met een klepaf-wijking. RELATIE ENDOCARDITIS EN MONDGEZONDHEID Horder suggereerde al in 1909 dat endocarditis lenta mo-gelijk kon worden voorkomen door goede mondhygiëne en preventie van obstipatie (Horder, 1909). De veronderstelde relatie tussen infecties in de mondholte en endocarditi Welke soorten materialen zijn er en wanneer kies je voor welk materiaal Bij het gebruik van een sonde voor het ledigen van de maag kies je een sonde met Ch 16/18 (Ch = dikte). Verpleegkundige aandachtspunten - Controleer altijd de ligging van de sonde voordat je gaat maag spoelen; - Let op kleur en hoeveelheid van de maaginhoud In 2013 is de Richtlijn Aangezichtspijn verschenen. Oftewel voluit: de Multidisciplinaire Richtlijn Chronische Aangezichtspijn. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners van patiënten met aangezichtspijn. Alle informatie over de richtlijn vindt u op deze websit Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 9 Instructie aan de cliënt bij opschuiven maagsonde Vraag de cliënt die bij bewustzijn is om slikbewegingen te maken en schuif de sonde bij elke slikbeweging een stukje op. Controleer tussendoor of de sonde niet opkrult in de mondholte. Fixeren van de sond Overzicht aanbevelingen richtlijn Lage luchtweginfecties (2018) Preventieve maatregelen Voer mondzorg uit conform de Verenso-richtlijn Mondzorg. Als een sonde is geïndiceerd, overweeg een PEG-sonde in plaats van een neusmaagsonde als: - - een sonde langdurig is geïndiceerd; én

Openbare richtlijnen Nederlandse Vereniging voor

Aangezien textiel- en lederproducten die bepaalde azokleurstoffen bevatten, bepaalde aromatische amines kunnen afgeven die mogelijk kankerverwekkend zijn, bepaalt Richtlijn 2002/61/EG dat azokleurstoffen die één of meer van de 22 genoemde aromatische amines in concentraties van meer dan 30 ppm in het eindproduct bevatten, niet mogen worden gebruikt in textiel- en lederproducten die langdurig. Het parodontium en de mondholte staan niet op zichzelf. Zij zijn nauw verbonden met kaak- en Nieuwe KIMO richtlijn 'Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës' beschikbaar 6 jan. 2021. Op 4 januari 2021. MCL wordt gebruik gemaakt van de zorgpaden mondholte- en orofarynxcarcinoom en larynx- en hypofarynxcarcinoom. Hierin wordt duidelijk aangegeven wie op welk moment verantwoordelijk is, wat er van elk lid van de werkgroep wordt verwacht en is inzicht in de doorlooptijd

Eenzijdig vergrote tonsil Huisarts & Wetenscha

 1. Inbrengen en controle ligging neus-maagsonde: 3 (van 3) controleer de ligging van de maagsonde aan de hand van het (aangebrachte) markeringspunt op de sonde. Is de plaats van het markeringspunt ten opzichte van de neus nog dezelfde? inspecteer indien mogelijk de mondholte en keelholte. Ligt de sonde zichtbaar in de mond- en
 2. Mondholte . PCM inferior . Cricofaryngeus . Contralaterale parotis . Aanvullende informatie kunt u hieronder invullen: Voor het verrichten van een planvergelijking zijn de volgende gegevens nodig. U wordt verzocht deze te uploaden en te versturen
 3. Ligging. De orofarynx begint achter de mondholte, direct voorbij de isthmus faucium.. De orofarynx bevindt zich net onder de nasofarynx.Bij het slikken worden deze twee delen van de farynx steeds even van elkaar gescheiden doordat de huig zich optrekt.. Aan de onderkant gaat de orofarynx over in het laagste gedeelte van de farynx, de hypofarynx
 4. Richtlijn lichen planus. Lichen planus kan op alle leeftijd voorkomen, maar wordt vooral gezien bij patiënten tussen de 25 en 70 jaar oud
 5. Richtlijn lichen planus. 11. samenvatting 11.1 Klinisch beeld en etiologie Lichen planus is een inflammatoire aandoening waarbij zowel huid als slijmvliezen (vooral de orale en genitale) kunnen.

4 Richtlijn Neusmaagsonde van V&VN (nov. 2011) 5 Röntgenfoto is de meest betrouwbare methode, maar als regelmatige controle en buiten het ziekenhuis niet haalbaar 6 Luchtinsufflatie, het inspuiten van lucht en het luisteren met een stethoscoop naar een borrelend geluid is geen betrouwbare methode. De sonde kan ook diep in de longen zijn geplaatst De huidige richtlijn Hoofd-halstumoren is een combinatie van drie oudere richtlijnen: hypofarynx-, larynx- en mondholte/orofarynxkanker. De huidige richtlijn is op dit moment onvolledig en toe aan een omvangrijke, multidisciplinaire herziening. Invitational conferenc Praktijkkaart (volwassenen) richtlijn Neusmaagsonde, V&VN november 2011 (6 pagina's) 2 sonde ook met een pleister aan de kleding op circa 20-25 cm. Zorg ervoor dat de sonde mee kan bewegen met slik- en draaibewegingen. STAP 3, bepaal de positie van de neusmaagsonde: 1. Door middel van pH-meting en beoordeling aspiraat (z.n. röntgenfoto) In de Richtlijn is vastgelegd wat de behandelprocedures zijn bij een bepaalde vorm van aangezichtspijn. Er is een versie voor behandelaars en een versie voor patiënten. U kunt ze beide vinden op deze website. De voordracht in de middag was van prof. dr Boudewijn Stegenga, kaakchirurg

College Adviserend Tandartsen Wetten & Regel

 1. Mondholte- en Orofarynxcarcinoom - Oncolin
 2. Slijmvliezen, Speekselklieren Mond, Enzyme
 3. Richtlijn mondholte en orofarynxcarcinoom aan welke
 4. Beleid routinematige profylactische PEG-sonde - Richtlijn
 5. Protocollen en richtlijnen - NVM-mondhygiëniste
 6. Richtlijn Mondholte- en orofarynxcarcinoom gedrukt boek
 • Spirea japonica snoeien.
 • Hoe maak je ei.
 • Gelegenheidskleding dames bruiloft.
 • Apple AirPlay.
 • Culturele Antropologie Leiden.
 • KaJa Nails Zwolle.
 • President Europa.
 • Rode kiwibes.
 • Dalen hagens.
 • KLM shop kalender.
 • Vero Moda Tall.
 • Hoog energetisch trauma.
 • Uitsluitingsclausule erfenis scheiding.
 • Begeleid wonen LVB.
 • Vragen animatie.
 • Boek van Sinterklaas.
 • Hond adopteren buitenland.
 • Halloween games.
 • Renskroes Instagram.
 • Rijkskasteel Cochem.
 • MacBook aanbieding.
 • Collega's in het Engels.
 • Fajitas rundvlees.
 • Tegenovergestelde ondoelmatig.
 • Diemen centrum openingstijden.
 • Pizza Rozenburg.
 • Biocura anti aging.
 • Driewielfiets met rugsteun.
 • Frisdrank jaren 90.
 • Wapeningsstaal kwaliteit.
 • Met korting naar FC Utrecht.
 • 3D film kijken.
 • Skiles Utrecht.
 • Betekenis waarneming.
 • Wc bordje action.
 • Ravioli met rode saus.
 • Art Fair Amsterdam 2020 kromhout.
 • Dalton Lyceum Barendrecht corona.
 • Pokémon GO Reddit.
 • Eton mess recipe.
 • Kouterstraat 47 Overijse.