Home

Openbaring 21 kinderbijbel

21:27 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden

21 1 21:1 Jes. 65:17 66:22 2 Petr. 3:13 Op. 20:11 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 21:2 Jes. 52:1 61:10 Op. 3:12 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de heme 21 Het nieuwe Jeruzalem De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 21 1 Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. 2 Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan Bijbel voor Kinderen heeft als doel om Jezus Christus bekend te maken onder kinderen door distributie van geillustreerde bijbel verhalen via: het Internet, mobiele telefoons, PDA, traktaten in Full Color en kleurboeken, in vele talen

Openbaring 21 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Openbaring 12 - BasisBijbe

Openbaring 21 (NBV) - EO

Openbaring 22 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Navertelling Openbaring 12,1-10. De lezing zal niet vaak voorkomen in een kinderbijbel. In de navertelling proberen wij hem dichter bij de kinderen te brengen. De verhalen uit de Bijbel in Gewone Taal en het Evangelieboek voor kinderen zijn vanwege het karakter van de lezing nog vrij lastig voor kinderen. De Bijbel bestaat uit een heleboel boeken 6 22:6 Op. 1:1 21:5 22:16 Toen zei hij tegen mij: 'Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. De bijbel in makkelijk Nederlands. Het nieuwe Jeruzalem (vervolg) 1 En de engel liet mij een rivier zien van water dat levend maakt. Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het Lam, 2 midden door de straat van de stad. En midden op de straat en aan beide kanten van de rivier stonden levensbomen Openbaring 21. 21. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. 2 Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan Een openbaring aan Johannes 21:1-27 21 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. + Want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, + en de zee + is er niet meer. 2 Ik zag ook de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, bij God vandaan uit de hemel neerdalen, + klaar als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. + 3 Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon.

Bijbel voor Kinderen » Gratis Bijbelverhalen om te Downloade

 1. [21] 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn » voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht ». 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats » is.
 2. Zeven zegels (Openbaring 5:1-8:6). Zeven trompetten; de laatste drie leiden elk een wee in (Openbaring 8:7-14:20). Zeven schalen, elk met een plaag, worden op de aarde uitgegoten. De plagen zijn een afbeelding van Gods oordelen (Openbaring 15:1-16:21). Visioenen van de vernietiging van Gods vijanden (Openbaring 17:1-20:10)
 3. Openbaring 21:3-4 - HSV En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan
 4. Openbaring 21:5. Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' - Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' Verder lezen Koninkrijk Matteüs 6:33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden

Kinderbijbels lezen? Bijbels voor kinderen koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui Openbaring: de draak. Omschrijving Openbaring: de draak Bijbeltekst Openbaring 12 lees de tekst Kinderbijbel(s) Woord voor woord (Eykman) 12e druk (2003): blz. 300 De draak . Waar het om gaat (Eykman) 1e druk (2004): blz. 79 Het beest is lo

11 20:11 Op. 21:1 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 20:12 Ps. 69:29 Dan. 7:9-10 12:1-2 Filip. 4:3 Op. 3:5 13:8 17:8 21:27 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend Openbaring 16 - Zeven laatste plagen op aarde (deel 2) Openbaring 17 - Babylon, moeder van de hoeren. Openbaring 18 - De val van Babylon. Openbaring 19 - Jezus overwinnaar. Openbaring 20 - Eindbestemming: hemel of hel? Openbaring 21 - De nieuwe hemel en nieuwe aarde. Openbaring 22 - Zie Ik kom spoedig zegt Jezu 21 18:21 Jer. 51:63-64 Ezech. 26:21 Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: 'Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen. 22 18:22 Jes. 24:8 Jer. 25:10 Ezech. 26:13 De klank van lier en zang, bazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen, de bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou. 4-aug-2015 - Hij zal alle tranen uit de ogen wissen. ER zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn want wat er eerst was is voorbij.. 1. Opschrift en groet. 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 Openb. 22:7

Producten - Deze site helpt je om een kinderbijbel te

Genesis 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Openbaring 21. 5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Delen & Download. Download preek Download als Epub Gegevens aanvullen Bladwijzer leggen Deel op Facebook. Openbaring 18 « Openbaring 17 21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden 19-mei-2015 - Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Openbaring 21: Lezen: Openbaring 21:1-8. Ik weet niet of u er allemaal was de vorige week. Toen hadden we het over hoofdst. 20, het laatste stukje van hoofdst. 20, en toen hadden we het over die tweede dood. Het einde van hoofdst 20 was immers die grote witte troon en als je veroordeeld werd dan had je te maken met de tweede dood,.

Openbaring 5 - BasisBijbe

 1. Deze achtergrond geeft Openbaring 21:1 reliëf. Als er staat dat de zee er niet meer zijn zal, dan zit daar een hele wereld van betekenis achter. Van de afgrond die voorgoed gesloten is (zie Opb. 20:3). Van een bedreigende anti-macht die niet meer terug zal keren (zie Opb. 20:13)
 2. 1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;. 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;. 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn
 3. 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. 23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, 1 Sam. 16:7. 1 Kron. 28:9
 4. Geliefde gemeente, Gods Woord ligt open bij de openbaring van Jezus Christus aan Zijn dienstknecht, de apostel Johannes, en wel bij hoofdstuk 21 vers 6. Wij lezen daar: En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet
 5. Openbaring 21 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting)
 6. Openbaring. Lees de Bijbel gratis online. De Studiebijbel (NWT) bevat kruisverwijzingen, kaarten en een nauwkeurig Bijbels woordenboek
 7. Klantenservice. Wij helpen u graag op werkdagen van 9.00 tot en met 17.00 uur. U kunt ons bereiken via ons telefoonnummer 0182-51 66 13 en via info@boekhandelsmit.nl.. Volg Boekhandel Smit op Twitte

27-sep-2018 - Deze pin is ontdekt door Joshua Noteboom. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest « Openbaring 21 snelkiezer . met kanttekeningen. 1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 2 In het midden van haar straat. Tweedehands Nederlandstalige Kinderbijbels lezen? Bijbels voor kinderen koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonde Openbaring 21:9-27 7 april (doopdienst) Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Johannes 20:19-23 en) Openbaring 21:1-7 31 maart (Paaszondag) Van intiem naar wereldwijd Johannes 20:11-20 en Openbaring 21:1-7 en 22:1-5 28 maart (Witte Donderdag) Halleluja! (Johannes 13:1-15 en) Openbaring 19:6-10 24 maart 2013 (Palmpasen) 6e zondag van de 40dagentijd. Openbaring 21:1-7 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een... Read verse in Statenvertaling (Dutch

KinderBijbelIndex - XS4AL

Openbaring 2:1-29—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen (Openbaring 16:17-21) God heeft altijd gesproken door tekenen van de natuur en dat doet Hij ook vandaag nog. We kunnen er maar beter nauwlettend aandacht aan besteden. 2) De Tekenen van de Maatschappij - Jezus zei dat de maatschappij steeds meer wetteloos en immoreel zal worden naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst Openbaring 21:1-5; Openbaring 22:1-5 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue 33. Openbaring 17 & 18 - Babylon = Babylon 18-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 17 december 2020, te Rijnsburg. Deze studie wil duidelijk maken dat de stad Babylon in het boek 'de Openbaring' werkelijk de stad Babylon is lezen Openbaring 21:1-8 tekst Openbaring 21:3-4 Liedboek gezang 114,1 Psalm 125 viering met formulier IV Gezang 4 lezen Openbaring 21:9-21, zingen Liedboek 114,2 lezen Openbaring 21:22-22:5, zingen Liedboek 114,3 Psalm 103,1.3.4.5 Orde van dienst (Kampen middagdienst) Psalm 80,1.10 viering met formulier V Gezang 4 besluiten met Psalm 118,1.8.1

Openbaring 21:21-27 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam. Read verse in Statenvertaling (Dutch Lees Openbaring 21:1-27. Wij bevinden ons in de tijdlijn van Openbaring na het duizendjarig vrederijk van Christus, na het millennium. Dit is de climax! Dit is waar de hemel en het verlost volk van God al duizenden jaren op zitten te wachten. Dit is waar de gehele Bijbel naartoe heeft gewerkt. En dit is datgene dat de gelovige hoop geeft

HSV - Openbaring 21 - De Openbaring van Johanne

Openbaring 21:14 . SV: En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams 31. Openbaring 16:10-21 - de laatste drie schalen 23-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op vrijdag 23 oktober 2020 te Rijnsburg. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt zeker voor de drie laatste schalen die worden uitgegoten in Openbaring 16 Met de schildering van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 en het begin van Openbaring 22 is eigenlijk de openbaring aan Johannes afgelopen. Vanaf het zesde vers van ons teksthoofdstuk komen geen nieuwe openbaringen meer voor. Het boek wordt afgesloten. De engel zegt dan: Deze woorden zijn waarachtig en getrouw Een openbaring aan Johannes. 1 Een openbaring* door Jezus Christus, die God hem gegeven heeft+ om aan zijn slaven te laten zien+ wat er binnenkort moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gestuurd en deze openbaring via hem in symbolen* meegedeeld aan zijn slaaf Johannes,+ 2 die heeft getuigd van het woord dat God heeft gegeven en van het getuigenis dat Jezus Christus heeft gegeven, van alles wat.

Openbaring 15 - BasisBijbe

36. Openbaring 18:1-24 - de val van Babylon 27-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op 27 januari 2021 te Rijnsburg. In hoofdstuk 18 valt binnen één dag, het grote bolwerk Babylon aan de Eufraat. Het grote centrum van commercie en financiën Afsluiting serie over Openbaring Afgelopen zondag hadden we de afsluiting van de prekenserie over Openbaring: het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het hemelse Jeruzalem (hoofdstukken 21 en 22) Openbaring 21 285 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde | verzen 1-4 285 Ik maak alles nieuw | verzen 5-10 290 De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem | verzen 11-18 295 God de Almachtige is haar tempel | verzen 19-27 300. http:www.uitgeverijdaniel.nl 8 Openbaring 22 30

Openbaring 21 - Nieuwe Testament

Lezen: Openbaring 21. Tekst: Openbaring 21. Spreken over de toekomst heeft een doel in het heden. 17 maart 2013. In dit laatste hoofdstuk wordt alles op scherp gezet. Verlang jij naar het leven met God, naar het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en aarde Openbaring 21 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd: LB 750 Openbaring 21 Jeruzalem, mijn vaderstad: LB 737 Openbaring 21 De vloed van vóór de tijd: LB 603 Openbaring 21:1 Eens komt de grote zomer: LB 747 Openbaring 21:2 De ware kerk des Heren: LB 968 Openbaring 21:2-5 Wat altijd is geweest: LB 689 Openbaring 21:1-4 Wie in de schaduw Gods mag.

Openbaring 21 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Openbaring - 21:21. De twaalf poorten zijn twaalf parels, iedere poort afzonderlijk bestaat uit één parel. En het plein van de stad is puur goud, als doorzichtig kristal. Lees Openbaring hoofdstuk 21 of Lees het hele boek Openbaring Bekijk het literatuur overzicht bij het boek Openbaring domineeonline · audio kinderbijbel aflevering 28 - tweede reis van de broers naar egypte DomineeOnline · AUDIO KINDERBIJBEL AFLEVERING 29 - JAKOB ONTMOET EZAU Aflevering 1 (Schepping 1) (1).mp Openbaring 3:7-8 Chapter Parallel Compare 7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: 8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt.

Openbaring 21:1-8 bring 'n belangrike wending in hierdie boek. Die koms van 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem word aangekondig. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Hoe behoort Openbaring 21:1-8 uitgelê, vertolk en verstaan te word? Hoe behoort daar oor hierdie teks gepreek te word Het nieuwe Jeruzalem Openbaring 21:9-27 Als je vandaag voor het eerst in de Calvary Chapel bent dan kom je middenin onze studie in het Bijbelboek Openbaring binnen. Dat is op zich niet erg want elke studie staat op zichzelf, maar wij zitten vandaag in hoofdstuk 21 van 22, dus dan heb je wel vee 19-dec-2014 - Deze pin is ontdekt door Ina de Vries. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Openbaring 21 - BasisBijbe

 1. 21. Openbaring 12:1-5 - de vrouw & de draak (1) 02-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet Studie gegeven op donderdag 2 april 2020 van achter de computer thuis in Rijnsburg. In symbolische taal beschrijft Johannes in hoofdstuk 12 de tijd van het einde. De grote confrontatie tussen de vrouw (=Israël) en de Draak
 2. Preek over Openbaring 21,1-8: Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars, Sommige mensen lezen een boek en kijken eerst achterin hoe het afloopt. Als het goed afloopt, dan kunnen ze het boek lezen, ook als daar erge dingen in gebeuren. God laat Johannes zien hoe het afloopt met deze aarde en met Gods kerk
 3. 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als..
 4. Tekst : Openbaring 21:1-8 Thema : Zie ik maak alle dingen nieuw. Inleiding. Vanmiddag gaat de preek over één van de mooiste beloften in het boek Openbaring. Zie ik maak alle dingen nieuw (vers 5). Dat is waar het boek Openbaring uiteindelijk op uitloopt. Dat is waar heel de schepping met reikhalzend verlangen naar uit ziet..
 5. 6. Openbaring 2:1-9 25-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet. Tijdens de eerdere studies hebben we de zeven ekklesia's die Johannes aanschrijft, geïdentificeerd. Ze vormen de voorhoede van het volk dat GOD bestemd heeft om een koninkrijk van priesters te zijn
 6. De in Openbaring 2 en 3 geadresseerde zendbrieven gaan niet alleen over de toenmalige plaatselijke gemeenten in Klein-Azië, het huidige West-Turkije. Openbaring is profetie, dus de zeven gemeenten waarschijnlijk ook (Openbaring 1:3; 22:6). Daarin zien we zeven opeenvolgende fasen van de Kerkgeschiedenis

Openbaring 21: 3. De groene cirkel symboliseert de levensboom bij de rivier, de blauwe baan de rivier waaraan de boom staat geplant. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des Levens. Openbaring 22:2. In het kerkelijk jaar wordt op weg naar Kerst en Pasen de kleur paars gebruikt Openbaring 21:1-5. Chapter Parallel Compare. 1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde. OPENBARING 19: 11 - 21. De toorn van het Lam en het oordeel over de levende natiën. Christus, gevolgd door de menigte van heiligen, komt hier als overwinnend veldheer, gezeten op een wit paard. Hij overwint de opstandige volken, die in het dal van Josafat of Armageddon tegen God gemobiliseerd waren Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen 21. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, Openbaring 3 vers 14 tot en met 22. We lezen alleen het veertiende vers: En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods

Openbaring 21:1-3 is een beschrijving van het koninkrijk van Jezus Christus. Het nieuwe Jeruzalem is de gemeente, is de bruid van Jezus Christus zoals door Paulus beschreven in Galaten 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerst aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (Openbaring 21:1 Openbaring 21:25. SV: En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn. Steph: και οι πυλωνες αυτης ου μη κλεισθωσιν ημερας νυξ γαρ ουκ εσται εκει Trans Openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan het medium Gabriela Gaastra-Levin voor de Wereldmeditatie 21-12-2020 bij de overgang van Vissen- naar Watermantijdperk Openbaring 7:16-17 > NBV BGT NBG BB. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen

Een openbaring aan Johannes. 2 Schrijf aan de engel+ van de gemeente in E̱feze:+ Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaarden wandelt:+ 2 Ik ken je daden en je harde werk en volharding. Ik weet dat je slechte mensen niet tolereert en dat je hen die beweren dat ze apostelen zijn+ maar het niet zijn, op de proef hebt gesteld en hebt. Openbaring studie Titel Datum Openbaring 60 - Openbaring 19:6-10 A 27-01-2021 Openbaring 60 - Openbaring 19:11-16 B 27-01-2021 Openbaring 59 - Openbaring 18:19-22 A 12-01-2021 Openbaring 59 - Openbaring 18:22-19:5 B 12-01-2021 Openbaring 58 - Openbaring 18:6-19 A 09-12-2020 Openbaring 58 - Openbaring 18:6-19 B 09-12-2020 Openbaring 57 - Openbaring 17:18-18:5 A 27-10-2020. Openbaring 21:9-27. Als je vandaag voor het eerst in de Calvary Chapel bent dan kom je middenin onze studie in het Bijbelboek Openbaring binnen. Dat is op zich niet erg want elke studie staat op zichzelf, maar wij zitten vandaag in hoofdstuk 21 van 22, dus dan heb je wel veel gemist 21) 9) En tot mij kwam een van de zeven 22) engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen 23) de Bruid, de Vrouw des Lams. 10

Alles voor Hem: Gezinsmoment: De Vredevorst - Hij maakt

Openbaring 21 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. Opb 21:3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. (TELOS) Een luide stem vanuit de troon. Er zijn twee verzen in Openbaring waar vanaf de troon een luide stem spreekt: Opb. 16:7 en 21:3
 2. kinderbijbel m. voor kinderen aangepaste geïllustreerde Bijbel; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 13 jun 2019 om 21:02. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
 3. Openbaring 20:15, 'En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.' Openbaring 21:27, 'Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam
 4. Openbaring 21:3-4 NBV BGT NBG BB En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan
 5. Openbaring_21_Download. Openbaring 21: 4 God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geef een reactie Reactie annuleren. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * Reactie. Naam * E-mail * Website. Mijn Instagram. marjoleinscreations
 6. 1 Johannes, na een verhaal van Wien en door wien hij deze openbaring had ontvangen, 3 En hoe zalig die zijn die dezelve lezen en bewaren, 4 Wenst genade en vrede aan de zeven gemeenten in Azië, van God, van de zeven Geesten, en van Christus Jezus, Wiens Persoon, weldaden, en komst ten oordeel (in hetwelk dit boek zal eindigen) hij breder beschrijft. 9 Komt daarna tot de openbaring zelve, en.

De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Openbaring 21. Lees het hoofdstuk Openbaring 21 online 2019: De Openbaring mag niet verborgen blijven. Een actuele bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek de Openbaring van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze grondige bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.. Bijbelstudiemenu . Bijbelstudie en bijbelverklaring. 2019: Een boeiende en actuele studie over het hele laatste bijbelboek: de Openbaring Openbaring 21 . De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem . Franklin ter Hors Welkom bij De Openbaring. De Openbaring is een worship programma dat iedere maandag vanaf 21.00 uur te beluisteren is op Ede FM. En is iedere dinsdag vanaf 21.00 uur te beluisteren op de webradio van Stilok klik hier om dit te beluisteren.. Door middel van dit programma willen we mensen bereiken met de liefde van onze Heer Jezus Christus

Openbaring 21 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

 1. Openbaring 22 : 6 - 21. Gerelateerde video's. 0:36. Op zondag 25 oktober 2020 géén livestream! Kadosh Gebarentaal-kerk. 124 weergaven · 24 oktober.
 2. Openbaring 22:8-21. Nogmaals, wij bevinden ons in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. In de tijdlijn van Openbaring bevinden wij ons dus ook aan het einde, wat eigenlijk het begin van de eeuwigheid is, waarin God de nieuwe hemel en nieuwe aarde schept. Vers 8 - En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb
 3. Startbijbel. Voor kinderen en volwassenen. Een keuze uit het O.T. en N.T.: Met o.a. ook delen uit de Psalmen, Kleine Profeten, Hooglied en Openbaring
 4. Leerzame kinderboeken over Religie lezen? Leerzame kinderboeken koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonde
 5. Openbaring 21:3-4 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn
 6. Openbaring 22 : 6 - 21. Sections of this page. Accessibility Hel

Openbaring, das letzte buch der bibel, eine einfuhrung in die offenbarung johannes von hanns lilje, berlijn 1940, 263 gebonden bal Gelezen Ophalen of Verzenden 7,50 13 jan. '21 Openbaring 21 Toekomstverwachting. Waarom lezen we in de kerk eigenlijk die moeilijke en weerbarstige verhalen uit de Heilige Schrift? Steeds opnieuw. Jaar na jaar. Eeuw na eeuw. De Bijbel is een boek dat we kennelijk nooit uit hebben, schoon ook velen zeggen ermee klaar te zijn Kinderbijbels Op zoek naar een kinderbijbel? Dan zit je hier goed! We hebben zowel bijbels voor de allerkleinsten als voor tieners: genoeg keuze om meer te leren over God. Ook hebben we kinderbijbels die aansluiten bij een specifieke Bijbelvertaling. Bekijk ons aanbod en vind de kinderbijbel die past bij jouw kind. Zoek je boeken die zijn gericht op Kerst, Pasen of interactieve en creatieve. De nieuwe openbaringen van Walsch, Neale Donald verzamelen? Voeg in de online boeken catalogus op LastDodo eenvoudig je eigen boekenverzameling toe & vind ontbrekende boeken

 • Stroganoffsaus met kip.
 • Verruca seborrhoica verwijderen.
 • Mazda CX 5 2013 uitvoeringen.
 • Scheuren in dekvloer.
 • Windows 10 Verkenner herinstalleren.
 • Hond heimwee na verhuizing.
 • GS Yuasa Battery.
 • Clearblue digitaal negatief toch zwanger.
 • Sinterklaas spel zelf maken.
 • 10 beurtenkaart De Lijn.
 • Desmos Grafische rekenmachine.
 • Married at First Sight usa Season 9.
 • Bamboe haag in bak.
 • Tamponziekte na hoeveel uur.
 • MacBook valt uit na inloggen.
 • Shin splints operatie ervaringen.
 • Wat verdient een fotograaf per uur.
 • Overkapping met haard.
 • Is hardlopen op hogere leeftijd gezond.
 • Yvon's fotografie.
 • Houtbrander GAMMA.
 • Veenbessen recept.
 • WhatsApp overzetten van Android naar Android.
 • Survival mes bol.
 • HG wasmachine reiniger Blokker.
 • Fit For Free email opzeggen.
 • Hoeveel verdient Kim Kardashian.
 • 20 letterwoorden met E.
 • Is COPD dodelijk.
 • Interne hottub kachel maken.
 • Werken van barmhartigheid uitleg.
 • Eten Chinezen katten.
 • Shortest country in the world.
 • Nylon Katrol Wiel.
 • Marc Mezvinsky.
 • Cheesecake Factory Utrecht.
 • North Face Borealis Bever.
 • Lotto results 31 december 2018.
 • Kosten Sri Lanka.
 • Lichen planus alternatieve behandeling.
 • Bol com Kasten.