Home

Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813

Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924 Versie: 27-06-2020 H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1993 This finding aid is written in Dutch. 2.13.09 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen 3 Bataljons Infanterie van Linie en Jagers 1813 - 1818. Het Nationaal Archief bewaart de militaire stamboeken van onderofficieren en minderen bij de landmacht in Nederland vanaf 1813 tot circa 1924 (dienstjaren). Het betreft zowel beroepsmilitairen als dienstplichtige militairen. In deze stamboeken vindt u: Geboortedatum en- plaats, signalement, namen van zijn ouders en zijn laatste woonplaat Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen. oudste stuk - jongste stuk: 1813-1924 . Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer VERKORT: NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen, 2.13.09, inv.nr.. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen. Periodisering: archiefvorming: 1813-1924 oudste stuk - jongste stuk: 1813-1924. Omvang: 5089 inventarisnummer(s); 197,90 meter. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven. Inhoudelijk verwant aan dit archief zijn de stamboeken vóór 1813, de stamboeken van officieren na 1813, de pensioenregisters en de controle- en straflijsten: 2.01.15 - Stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, ca. 1795-1813

Deze lijsten en staten zijn in de verzameling Stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen van de Landmacht, 1795-1813, ondergebracht en in aansluiting daarop doorgenummerd (de nrs. 187-322). Hierbij is - voor zover mogelijk- de indeling van de oorspronkelijke verzameling gevolgd 9 Marine / Stamboeken 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. Officieren en onderofficieren A. OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN 1-2 Stamboeken van vice-admiraals, schouten bij nacht, kapiteins, kapiteins-luitenant, eerste luitenants, luitenants der 1e en 2e klasse en van cadetten delen Op deze.

Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer 68). Onder: De eerste folio van het stamboek van het 2e Bataljon Infanterie van Linie (NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen, 2.13.09, inv.nr. 68) Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Boek 01e Regiment Infanterie - 1830-1831. Kopiëren URL. Afdrukken. Bekijk afbeelding. Nieuwsbrief ontvangen? Service & contact. Contact; Facebook; Twitter; Melding inbreuk materiaal; Over WieWasWie. Over ons; Deelnemende instellingen; Vriend van het CBG worden; VeleHanden Militaire stamboeken Landmacht 1812-1924 Overzicht van de militaire stamboeken 'Onderofficieren en Manschappen Landmacht 1812-1924' van Nederlandse legeronderdelen met links naar de verfilmingen van FamilySearch. De link verwijst naar het eerste boek van de klappers of inschrijvingen. De overige jaartallen en nummers, die in het.. 1878 - Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 - 1813-1924 - Inv.nr. 1280: Korporaal 19 Februarij 1878 Den 17 Augustus 1882 met paspoort wegens expiratie van dienst. Het bewijs van goed gedrag afgegeven. 1881 - Hij i

Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813; WAPEN DER ARTILLERIE; Artillerie van linie / Veldartillerie 1813-1841; Bataljons artillerie nationale militie; Bataljon artillerie nationale militie nr. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Boek 15e Afdeling Infanterie - 1823-1825. Kopiëren URL. Afdrukken. Bekijk afbeelding. Nieuwsbrief ontvangen? Service & contact. Contact; Facebook; Twitter; Melding inbreuk materiaal; Over WieWasWie. Over ons; Deelnemende instellingen; Vriend van het CBG worden; VeleHanden

Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen

 1. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Boek 18e Afdeling Infanterie - 1829. Kopiëren URL. Afdrukken. Bekijk afbeelding. Nieuwsbrief ontvangen? Service & contact. Contact; Facebook; Twitter; Melding inbreuk materiaal; Over WieWasWie. Over ons; Deelnemende instellingen; Vriend van het CBG worden; VeleHanden
 2. Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP) - 1813-1924 (deze gegevens volgen nog) Landmacht: Stamboeken supplement - 1795-1810 Landmacht: Stamboeken van Officieren en Minderen - 1795-1813 Landmacht: Uitbetalingen militairen - 1817-1844 Marine: Aangenomen Manschappen - 1814-1906 Marine: Betalingsregisters Loodswezen - 1826-1897 Marine: Stamboeken.
 3. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813; WAPEN DER CAVALERIE; Lanciers en Dragonders 1841-1867; Regimenten Dragonders; 4e Regiment Lichte Dragonders; 2.13.09 - 475-481A. Stamboeken 4e Regiment Lichte Dragonders, met namenklapper. 1814-1943 . 1 - 8 / 8 << < 1 > >> 2.13.09 - 475
 4. dere graden van de Compagnie Marechaussee in Zuid-Brabant van 1815 tot 1830 Inleiding Na het verdwijnen van de Franse macht in onze contreien, stellen de geallieerden in 1814 provisoir een gouverneur-generaal aan voor het generaal-gouvernement België, da
 5. deren na 1813, toegang 2.13.09, inv. nr. 4622 NOS/Stijn Wiegerinck zoom in Tegen zijn biograaf P.H. Ritter vertelde hij in 1934 een iets ander.
 6. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Boek Algemeen Depot der Landmacht no 33 - 1827. Kopiëren URL. Afdrukken. Bekijk afbeelding. Nieuwsbrief ontvangen? Service & contact. Contact; Facebook; Twitter; Melding inbreuk materiaal; Over WieWasWie. Over ons; Deelnemende instellingen; Vriend van het CBG worden; VeleHanden
 7. g Archiefvor

Militairen: Onderofficieren en soldaten landmacht

13 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen 13 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Periode: Archiefbloknummer: D27015 Omvang: meter; 5086 inventarisnummers Inventaris van het archief van het ministerie van Oorlog: stamboeken van onderofficieren en minderen van de Landmacht, 1813-1924 in: Nationaal Archief in Den Haag (inventarisnummer: 2.13.09) [Bevat specifieke informatie over de afzonderlijke legereenheden] archiefinventaris Stamboeken onderofficieren en minderen van het NA en ga je op basis van het lichtingsjaar na welke naam­ klapper je moet raadplegen. De naamklapper is alfabetisch geordend op de eerste letter van de achternaam en verwijst op basis van het stamboeknummer naar een specifiek stamboek. De online inventaris is raadpleegbaar op. Stamboeken Onderofficieren en . Minderen. K.N.I.L. 1815 - 1898, incl. Pupillen 1848 -1899. Toegang 2.10.50. Algemeen Indisch stamboek, lijst van stamboeken van onderofficieren en manschappen van het KNIL over de periode (1815) 1832-1876 en 1876-1898. Toegang 2.10.50.01 . Stichting administratie Indonesische pensioenen

Datum 1813. Gebeurtenisplaats 's-Gravenhage. Documenttype Diverse Collecties. Erfgoedinstelling Nationaal Archief. Plaats instelling Den Haag. Collectiegebied Zuid-Holland. Archief NL-HaNA 2.01.16/2.01.15. Registratienummer nt00239. Registratiedatum 1813. Akteplaats 's-Gravenhage. Collectie Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen. De stamboeken van officieren en van onderofficieren en minderen uit de Frans-Bataafse tijd, dus de periode 1795-1813 zijn als index op de website van het Nationaal Archief raadpleegbaar. Aan de hand van deze index is het mogelijk de stamboekinschrijving van de gezochte militair te vinden Militairen na 1813 en een serie 'stamboeken van onderofficieren en minderen'. Om hierin een naam te kunnen vinden moet u weten in welk onderdeel iemand gediend heeft. Dit gegeven kan vermeld zijn in de bijlagen bij de huwelijksakten of in de lotelingregisters 119 17 │ Bijlage Inschrijving van stamvader Josephus Dielemans als militair Stamboeken van Onderofficieren en minderen van de Landmacht in Nederland 1813-1924, toegang 2.13.09. Inventaris nr. 463. Stamboekinschrijving volgnr. 4130

Over de periode 1906-1940 ontbreken de stamboeken als gevolg van brand na een oorlogsbombardement. Website: Nationaal Archief Stamboeken Marine 1813-1940 Scans van de stamboeken Marine 1813-1940: officieren en adelborsten, onderofficieren en manschappen en personeel van de rijkswerven. Kijk op de website naar de online beschikbaarheid van de. Stamboeken marine officieren, 1814 - 1940 fragmentarisch doorlopend tot en met 1949; Registers van aangenomen manschappen en scheeps- of soldijrollen 1813 - 1832 met een enkel register uit later tijd; Stamboeken onderofficieren en schepelingen 1814 - 1940; Stamboeken van het personeel der rijksmarinewerven, 1860 - 1915

2.13.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van ..

Militaire stamboeken en conduitelijsten Staatse Leger 1707-1795 Overzicht van de bewaard gebleven militaire stamboeken 'Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het Staatse Leger 1707-1795' en onder andere conduitelijsten met links naar de scans van FamilySearch. De link van de stamboeken verwijst naar de eerste serie inschrijvingen Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, 1813-1924, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer 649 (Algemeen Depot der Landmacht No. 33). Behalve dat we nu weten dat Jacob Weil rood haar had ;-), blijkt hieruit ook dat hij al eerder militair was geweest en in de Slag bij Waterloo (1815) heeft gevochten. Groe Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, Algemeen Depot der Landmacht no 33 - 1829 akte 23365 (NL-HaNA 2.13.09):gepasporteerd 06-03-1830 1834 Ministerie van Oorlog: Voorgedragenen Metalen Kruizen en Bronzen Medailles 1831-1834 (NL-HaNA 2.13.42/2.13.13.03); Nummer toegang: 2.13.13.03, inventarisnummer: 717, folionummer: 37 Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813; WAPEN DER INFANTERIE; Regimenten Infanterie 1841 - 1924, met Landweerbataljons 1903-1922; 2e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie; 44e Bataljon Landwee

Hij is in Franse dienst geweest en in december 1818 vertrokken naar Oost Indië aan boord van het schip de Drie Gebroeders. Hij staat ingeschreven in de Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, Boek Depotbataljon voor de Koloniën no 33 - 1816-1817 Stamboeken militairen I Nationaal Archief, Archief Ministerie van Oorlog, Stam-boeken van onderofficieren en minderen na 1813 (toegang 2.13.09) Stamboeken militairen II Nationaal Archief, Archief Ministerie van Koloniën, Stam-boeken en pensioenregisters van militairen in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) (toegang 2.10.50 Van onderofficieren en minderen vanaf 1813 is geen algemene naamindex beschikbaar. Als u in de stamboeken wilt zoeken dan dient u het legeronderdeel te weten, tot op het regiment nauwkeurig. U kunt dan in de studiezaal de stamboekinschrijving in het betreffende legeronderdeel opzoeken Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, 68. Online Familieberichten - Nederlandse Overlijdensberichten 69. Overlijdensadvertentie 70. Overlijdensregister van de sociale zekerheid 71. Raymond Wesling 72. Remkes Web Site 73. Rijksarchief Groningen 74. Rijksdienst voor het Cultureel. Staat van Dienst uit het Stamboek Onderofficieren en Minderen na 1813 van: Anthonie Kempe, archiefnummer 2.13.09 Wapen der Cavalerie/Huzaren 1867/1924/2e Regiment Huzaren 1877-1881/boek 1212 stamboeknummer 12688. en

The portal is supported by the Archival Portal Europe Foundation - it was initially created via funding by the European Commission - © 2020 APE De enige informatie die ik heb kunnen vinden, is uit het stamboek 614, nr 2393, onderdeel van de Stamboeken Korps Jagers van Cleerens, via Familysearch. Op de site van het Nationaal Archief heb ik honderden scans geraadpleegd uit de stamboeken van onderofficieren en minderen na 1813, die naar Nederlands-Indië zijn gegaan

2.01.15 Inventaris van de stamboeken, naamlijsten ..

Oorlog voor 1813, Stamboeken (NL-HaNA - 2

De militaire stamboeken. Hoe de militaire diensttijd van iemand verlopen is, kan gevonden worden in de militaire stamboeken van de landmacht (stamboeken onderofficieren of minderen). In het stamboek vindt u omtrent de militair: namen van ouders, laatste woonplaats, staat van dienst, geboorteplaats en -datum, signalement 2.13.09 - Stamboeken onderofficieren en minderen na 1813 - inv.nr.446 folio 38verso-39recto, nr. 230 (zie nr. 60 van 't vorige korps); Tromp Johannes; vader: Johannes; moeder: Catharina Johanna Heffer (sic!!!); geboren te Giebingen int Triersche den 12 Meij 1766; laatst gewoond te Nijmeegen; bij zijn aankomst bij het corps lang 1 ell, 7 palmen, 1 duim, 7 streepen of 5 voet 7 duim 2 streek. Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, Nummer archiefinventaris: 2.13.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924 H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den . Nadere informati NL EN; CBG.nl; Bibliotheek; Militair Johannes Christiaan Zimmerman Beroep Soldaat. Gebeurtenis Registratie Datum 1813 Gebeurtenisplaats 's-Gravenhage 1813 Akteplaats 's-Gravenhage Collectie Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813. Kopiëren URL. Afdrukken. Bekijk afbeelding.

Stamboeken 8e Regiment Infanterie, Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer 1164NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen, 2.13.09, inv.nr. 1164, Stamboeknummer 91418 / Nationaal Archief (HaNA Het is te vinden in het Archief Ministerie van Oorlog, Stamboek Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924, toegangsnummer 2.13.09, inventarisnummer 14. Als het goed is vind je in dat stamboek ook een overzicht van zijn krijgsverrichtingen e.d. in vroegere Franse dienst Bij Nationaal Archief (Gahetna) vinden we wel de naam Johan(nes) Biederbeck in de Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht -> Stamboeken en Pensioenlijsten enz. van voor 1813. De link volgend kom je bij-> 2de Regiment Van Waldeck 2de Bataljon officieren; onderofficieren, minderen 1783 - 1806 Achternaam Biederbec Stamboeken 8e Regiment Infanterie, Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer 1135NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen, 2.13.09, inv.nr. 1135, Stamboeknummer 58789 / Nationaal Archief (HaNA Meer informatie en portretten zijn verzameld, die in dit document zijn verwerkt. Om het meer een geheel te laten zijn met het stamboek van de onderofficieren en manschappen is de vormgeving van het document aangepast. Marc Geerdink-Schaftenaar Julianadorp, juni 2018

Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen

 1. (*): deze onderofficieren werden na 1815 bevorderd tot officier. Postuum werd eervol vermeld de sergeant Hendrik Thomas Maas. De totale verliezen van het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2 in de Slag bij Belle-Alliance bedroegen 55 doden en 38 gewonden
 2. Collectie: Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813; Boek: Algemeen Depot der Landmacht no 33 - 1826 * Namen (B) 29-03-1805 (militair stamboek & geneanet/familysearch) † x Javaanse vrouw Sienah * † uit deze relatie: LONGPRÉ(E) Elisabeth * Ngawi ca. 183
 3. Via de Stamboeken van Minderen en Onderofficieren Oost Indisch Leger vinden we onder N o Johannes Smit en hij op Indië heeft verlaten. 88 VOORBEELD 2 J.SMIT Vermoedelijk heeft J.Smit voor 1830 al gediend in Oost Indië. Omdat hij de Militaire Willemsorde krijgt voor krijgsverrichtingen in 1838 moet er dus een Stamboek van hem zijn
 4. •Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Bevolkingsregister Zelhem, Hummelo en Doetinchem, Jan Hendrik Bannink geboren 26 mei 1867. •Ton Monassa, 100 jaar IJzergieterij Doetinchem •Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer 1367, stamboeknummer 4326
 5. deren der landmacht 1795-1813 en vele familie archieven van personen uit de periode zoals Daendels, Dumonceau, Verhuell, Krayenhoff en Chassé
 6. deren, geworven in en buiten Europa, folio's 2-28350, met namenklappers. 1832-194

Akte - Nationaal Archief - WieWasWi

Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813. 08e Regiment Infanterie - 1814-1818; Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, door A.J. van der Aa, deel 4, 1843. Overlijdensregister 1874, Harlingen, Aktenummer A238; Huwelijksregister 1819, Franekeradeel, Aktenummer 1 Wilhelmus Adrianus (Willem) van den Meerakker (Besoijen, 3 november 1883 - Tjimahi/ID, 23 juli 1944) was de jongste zoon van Jan 'de Pruis' van den Meerakker en Adriana Biemans. Willem was schoenmaker van beroep en diende bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Toen Willem van den Meerakker zijn militaire dienstplicht had vervuld, tekende hij in eerste instantie in november. Louis Julius ROGIER was born on August 10, 1848 in Deventer, Gemeente Deventer, Overijssel, Nederland, son of Louis Antonie ROGIER and Fransina LIEBGOD. He was married on February 3, 1876 in Deventer, Gemeente Deventer, Overijssel, Nederland to Johanna HAAGSWOUD, they had 10 children. He died on August 3, 1923 in Deventer, Gemeente Deventer, Overijssel, Nederland

Militaire stamboeken Landmacht 1812-1924 Uit de oude

en 7 strepen groot moet zijn geweest. Verder was zijn uiterlijk; aangezicht lang, voorhoofd rond, ogen blauw, neus spits, mond groot, kin rond, haar en wenkbrauwen blond. _____ Bronnen: Regionaal Archief Tilburg. Nationaal Archief den Haag. Toeg.Nr 2.13.09 Bestanddeel 511 Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, 1813-192 Het Nationaal Archief in Den Haag was in het bezit van 706 stamboeken van onderofficieren en minderen van de koninklijke Landmacht. Ze bevatten 524.213 manschappen waaronder alle manschappen die er naartoe gegaan zijn vanuit België in de periode 1813-1830

Alle in deze stukken vermelde militairen, zowel officieren, onderofficieren als minderen, zijn opgenomen in de klappers op de militaire stamboeken en pensioenen van vóór 1813 en in de afzonderlijke klapper op de overlijdensacten van Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst, 1792-1815 Ministerie van Koloniën: Stamboeken van militairen in Oost- en West-Indië 1815-1954 Stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen. Gegevens over gagementen en pensioenen Stamboeken der onderofficieren en minderen. 1815. Min v Oorlog. AN NA: 2.13.09. P.S. 16. Pensioenregisters van militairen 1813-1927. Min v Oorlog. AN NA: 2.13 De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van 1813 en het aandeel van dat leger aan den veldtocht van 1815 Bent u op zoek naar gegevens over uw militaire voorouder? Als deze heeft gediend in de Nederlandse krijgsmacht dan is er altijd een militair persoonsdossier (Staat van Dienst). Om deze Staat van Dienst op te vragen moet u weten bij welk krijgsmachtdeel uw voorouder diende, maar ook in welke periode (jaar of eeuw) dit was. En u heeft de naam, voorletters en geboortedatum van uw voorouder nodig

Militairen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813; Militairen: Onderofficieren en soldaten landmacht Nederland 1813-1924 (op grond van de militaire stamboeken is niet vast te stellen of iemand aanwezig is geweest bij Waterloo In het hierboven genoemde stamboek onderofficieren en minderen 54e régiment d'infanterie de ligne 24 september 1803-28 februari 1807 [het oudste stamboek van het 54e dat op Memoires des hommes is gezet) komt fourier Thomas Lechonneau voor (blad 48, nr 286); hij behoort eerst tot 1e compagnie, 2e bataillon, later 4e compagnie, 5e bataillon I, MILITAIRE STAMBOEKEN, NAAMLIJSTEN, PENSIOENSTATEN ETC. VOOR 1813 - A, STAMBOEKEN EN UITTREKSELS UIT DE STAMBOEKEN EN PENSIOENREGISTERS -- A.1, INFANTERIE ---(Inventarisnr 10), = 17de Bataljon, Algemeen stamboek; onderofficieren, minderen 1803 - 1805 Je ziet aan de jaren dat het niet om de de gezochte zal gaan uit: Stamboek van Officieren, Onderofficieren en minderen der Nederlandsche Landmacht , 1820 no. 528. Rijksarchief te Den Haag. No. 344 FRISHART, Hendrik Vader Hendrik aangezicht rond Moeder Jacoba van Veen voorhoofd smal Geboren te Utrecht oogen blaauw den 29 maart 1795 neus ordinair laatst gewoond te Utrecht mond ide

2.01.15 Inventaris van de stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, ca. 1795-1813 Corps Pupillen : Peter Wilhelm George Hendricus KERN (gelezen als Kerm), * Semarang 06-10-1875, zn. van Peter wilhelm Kern en Maria Louisa Bies/Ries Archief stamboeken onderofficieren en1813 mindere, 1813-1924 nNA n, a, 2.13.11. Controlelijsten en straflijsten betreffende militair personeel van de land­ macht 1904-1939 NA2.13.66. Stamboeken en delen met personeelsgegevens Koninklijke Marine A. stamboeken zeemiliciens NA. , Stamboeken landstormplichtigen in werkelijke dienst van de. Hendrikx, C. H. M. Klapper op de Stamboeken van Officieren van de Landmacht, 1813-1924 (Index to the Army Service Records of Officers, 1813-1924). 2 vol. 's-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief, 1967. (FHL book 949.2 M22h; fiche 6001522.) Noncommissioned officers and other personnel [Onderofficieren en minderen], 1813-1924 Landweer, onderofficieren en manschappen nrs. 1-1079 1903-1922, 1903-1909, 1909-1913: 349390: 2e Regt. Infanterie, onderofficieren en mannen nrs. 91377 Landweer Inf. Onderoff. en minderen Generale index: 349750: A-Bee na 1813: 350106: Administratie en Pontonniers Onderoff. en manschappen Officieren 1887-1924 met Alph. reg. Amsterdam 1. Na de opheffing van Staatse Leger in 1795 zie je de naam van Daniel Dubach (onderofficier) een aantal keren in diverse lijsten. Inderdaad de stamboeken en pensioenlijsten etc van voor 1813. Klap je al die inv. nrs. uit dan kom je tot een volgend overzicht. Scans van deze inschrijvingen kun je inzien of aanvragen bij het Nationaal Archief. [ N.B.

Gegevens over Bernardus Jacobus Steijger (geboren Delft

Stamboeken Bataljon artillerie nationale militie nr

Zoeken in de Militaire Stamboeken en aanverwante militaire

Stamboeken 4e Regiment Lichte Dragonders, met namenklapper

Het Korps Marechaussee te voet (1890-1942), ook wel Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden genaamd, was een legereenheid die deel uitmaakte van het Nederlands Indische Leger.Ze vormde het tactische antwoord van Nederland op de tientallen jaren voortwoekerende guerrilla in Atjeh.Deze was gericht tegen het Nederlandse streven het sultanaat Atjeh onder koloniaal bestuur te brengen No category Stamboek van het 2e Bataljon Infanterie van Lini 2 Stamboeken van Onderofficieren en minderen van de Landmacht in Nederland 1813-1924, toegang 2.13.09. 1813-2003, p.140. wordt Josephus bevorderd tot korporaal. HET NEDERLANDSE LEGER NA 1839 Nadat de Belgische kwestie in 1839 definitief was opgelost, kon Nederland zich richten op de aanpa

Privédocumenten van NSB-leider Anton Mussert opgedoken NO

 1. gen voor een en dezelfde serie militaire stamboeken va
 2. Bij een Premium toegang heb je de mogelijkheid om op 2 personen te zoeken. En kun je door het gebruik van zogenoemde 'wildcards' bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzen van namen in één zoekopdracht meenemen, bijvoorbeeld Graaf en Graeff
 3. Beroep: Soldaat Gebeurtenis: Registratie Datum: 1813 Gebeurtenisplaats: 's-Gravenhage Plaats instelling: Den Haag Collectiegebied: Zuid-Holland Archief: NL-HaNA 2.01.16/2.01.15 Registratienummer: nt00239 Registratiedatum: 1813 Akteplaats: 's-Gravenhage Collectie: Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813
 4. isterie van Koloniën betreffende militairen in Oost- en West-Indië 1815-1950. 2.10.50.01 Algemeen Stamboek Indië (Linnen Banden), lijst van stamboeken van onderofficieren en manschappen van het KNIL over de periode (1815) 1832-1876 en 1876-1898
 5. deren' Stap 4: Klik op 496-512 Stamboeken Stap 5: Klik op 510-512 Namenklappers Stap 6: K
 6. deren der Landmacht, ca. 1795-1813)

Stamboek onderofficieren en minderen 1813-1924, Nationaal Archief in Den Haag, ingang 2.13.09, Wapen der infanterie, Regimenten Infanterie 1841- 1924, Regiment Grenadiers met bijbehorende bataljons landweerinfanterie, Grenadiers en Jagers, Stamboeken Grenadiers en Jagers, met namenklappers, nr. 712, stamboeknummers 35469 - 36271, 1871 - 1872 Na het overlijden van zijn eerste vrouw verhuist hij kennelijk van Weltevreden naar Semarang. (Johan Christiaan?) Degener, Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine. Nummer toegang: 2-10-36.22, inventarisnummer: 905, folionummer: 181 Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inv.nr. Elk regiment had zo'n Stamboek der Onderofficieren en Minderen. En in April vandaar na Breda en hier weer enige dagen geleegen en in dezelfe avond vandaar na het Ginneke en Ulvenhout en hier heb ik met dertig man bij een boer geleegen en om de andere nagt op wagt en hier zijn mij de pokken ingeënt Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was het Nederlandse koloniale leger. Het heeft officieel bestaan van 1814 tot 1950. In tegenstelling tot de Koninklijke Landmacht die onder het Ministerie van Oorlog viel, ressorteerde het Nederlands-Indische leger onder het ministerie van Koloniën en bestond het leger uitsluitend uit beroepsmilitairen (of militairen uit het Nederlandse leger.

zogenaamde stamboeken. Elk regiment had zo'n stamboek der onderofficieren en minderen. Ze zijn nu nog in te zien bij het Nationaal Archief in Den Haag. In deze grote en dikke boeken is elke dienstplichtige opgenomen onder een stamboeknummer. Het stamboeknummer van Cornelis was 20480. Achter de naam is ook een signalement vermeld Militaire stamboeken en conduitelijsten Staatse Leger 1707-1795; Uiteindelijk hield hij het in Indië voor gezien en keerde na de oorlog terug naar te vinden onder nummer 86763 in de nominatieve staat van het 'Nederlandsch-Oostindisch Leger' van het 'Algemeen stamboek van Onderofficieren en minderen, geworven in en. Militaire Stamboeken van Onderofficieren en Minderen - Landmacht : 1812-1923. Geraadpleegd op 22 januari 2019, van Militaire Stamboeken van Onderofficieren en Minderen - Landmacht : 1812-1923; Buitenwerf - van der Molen, M. (2007). De cholera-epidemie van 1866 [1] H.H. Jongbloed, 'Beschrijving van het archief. Archiefvorming. 2. Overzichten bij de geschiedenis van de organisatie. 2.7 Organisatie, taken en formatie volgens KB 7 juli 1841 nr. 11, met de wijzigingen van KB 3 november 1843 nr. 14', Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal. Hans Tigchelaar diende in 1811 en 1812 in de Grande Armée, het leger van Napoleon, maar ging verloren tijdens de campagne naar Rusland. Het is waarschijnlijk dat hij Vilnius en Minsk, de hoofdsteden van Litouwen en Wit-Rusland heeft gehaald, maar of hij ook Moskou heeft gezien, moet worden betwijfeld

En Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht: Ludwig Suring : 2de Regiment Van Waldeck 1ste Bataljon officieren; onderofficieren, minderen 1783 - 1806 Ludwig is in het Frans Louis en in het NL zouden we Lodewijk zeggen Als de militair in Nederland is aangenomen tussen 1890 en 1909. Volg dan onderstaande stappen: Stap 1: Ga naar Stamboeken militairen KNIL Oost- en West-Indie. Stap 2: Klik op 'Landmacht in Oost-Indië' Stap 3: Klik op '1.2 Onderofficieren en minderen' Stap 4: Klik op 496-512 Stamboeken; Stap 5: Klik op 510-512 Namenklapper De Stichting ziet als haar doelgroep Nederlanders of voormalige Nederlanders met een Indische familiegeschiedenis, alsmede iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederlandsch-Indië en/of de families wier oorsprong in Europa lag of die behoorden tot de groep der Inlandse Christenen (Christeninlanders) en die vóór 1950 in Nederlandsch-Indië leefden en na de onafhankelijkheid.

Akte - Nationaal Archie

 1. deren voor het metalen eereteeken de nummer61tost en me 80 . Dat t de Generaal OOCHIU inS persoon de laatste operatiën tegen Bonjol had geleid, zoodat de uitstekende daden dezer inlanders als het ware onder zijn oogen werden be­ dreven, verleende aan deze voordracht een bijzondere beteekenis
 2. De stamvader van de Delftse Van der List-en, waaraan de familie Beaufort is geparenteerd, is Gerhardus van der Liest (von der Lyst) overleden te Haldern (Duitsland) op 22 maart 1782. Zijn zoon Hendrik van der List /Hendric van der Liest (1760-1820) is teruggevonden in het NA berustende stamboek Onderofficieren en Minderen van de 7e compagnie Garnizoensbataljon, welke gelegerd was te Veere en.
 3. deren, niet aangetroffen, maar wel als één van eerste in het nieuwe jaar 1876. Stamboekregistratie. Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek. Folionummer : 19809 Doorlopende nummer : 6980
 • Burlesque workshop Rotterdam.
 • Jongleren school.
 • Leger des Heils overlijden.
 • Bastion Hotel Rotterdam.
 • Hoe lang duurt wazig zien.
 • Logo Quiz niveau 3.
 • Overlijdensberichten Oostende.
 • Hemmes Vloeren.
 • Rendier verlichting Action.
 • Supermarkt vergelijken.
 • Nederlandse uitdrukkingen in het Engels.
 • Black Ops 3 Zombies maps DLC.
 • Appel ei dieet ervaringen.
 • Gestoorde stabiliteit betekenis.
 • Russische Revolutie samenvatting.
 • PAW Patrol game.
 • Online games kopen PS4.
 • Achtergrond verwijderen Paint.
 • Geothermiecentrales.
 • Schutting douglas 200.
 • Gibson les paul special tribute p 90.
 • Omgeschreven cirkel Construeren.
 • KaKa Tiel.
 • Cicero Thuis.
 • Griekse yoghurt aardbei.
 • Baby op komst gefeliciteerd.
 • Voederautomaat zeeaquarium.
 • Marquee vertaling.
 • Bestanden op iPhone zetten zonder iTunes.
 • Natuurlijke knoflookolie haar.
 • Volvo Group Truck Center vacatures.
 • Koekendoosje AVA.
 • Lang haar opsteken bruiloft.
 • Mooiste voetbalboeken.
 • Top Movers Amsterdam.
 • Dupuis linzen recept.
 • Oxidatiegetal betekenis.
 • Hondenschool beringe.
 • Caravan op agrarische grond.
 • Ara eieren.
 • Studentenhuisvesting Velp.