Home

Inflatie en deflatie

Conjunctuur - Wikipedia

Inflatie, desinflatie en deflatie uitgelegd Financieel: Gel

Inflatie en deflatie: wat is het? - Mr

Een beetje inflatie (en de Fed vindt 2% precies goed genoeg), werkt als olie in de economie. Bij een beetje inflatie kunnen de lonen ook een beetje stijgen. Daar voelen de meeste werknemers zich prettig bij. Maar stel er is 2% deflatie Welke maatschappelijke en economische ontwikkelingen zitten achter deflatie of een te hoge inflatie? Daalder: De vraag naar goederen en diensten staat vanwege de coronacrisis onder druk Hoofddoel van de ECB is de prijzen stabiel houden. Dat betekent dat prijzen niet te sterk stijgen (inflatie) of dalen (deflatie). Met prijsstabiliteit kan de centrale bank bijdragen aan de welvaart van mensen in Europa. Prijsstabiliteit biedt zekerheid en vertrouwen

Inflatie geeft de toename weer in de prijs van consumptiegoederen gedurende een bepaalde periode. Je kunt inflatie ook gebruiken voor het berekenen van deflatie, oftewel een daling in de prijzen. Om inflatie te kunnen berekenen heb je de Consumentenprijsindex of historische prijsgegevens nodig en een formule Deflatie (geomorfologie), geomorfologisch proces, bestaande uit verplaatsing van zand door de wind Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Deflatie of met Deflatie in de titel . Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Deflatie inzichtelijk te maken Voor alle duidelijkheid, bij inflatie draait het om de wijziging in het prijsniveau en niet om het prijsniveau zelf wat betekent dat het om een tijdelijk effect gaat. Het mag dus zeker niet verward worden met deflatie

In principe is het effect van deflatie en inflatie op aandelenmarkten vrij simpel; inflatie heeft een positief effect op de winstgevendheid van bedrijven, deflatie heeft een negatief effect In het cursusgedeelte over rente en inflatie is er een duidelijke samenhang te zien tussen rente en inflatie. Bij een toenemende inflatie zien we een hogere rentestand. Op het moment dat de rente stijgt, heeft dat een aantal consequenties. De toenemende rente zorgt ervoor dat meer mensen hun geld op een spaarrekening zetten (dat biedt een duidelijke veiligheid tegen bijvoorbeeld de. Inflatie en rentestanden: Op deze website vindt u heel veel rentestanden. Internationale rentes zoals Euribor en Libor maar ook de Nederlandse spaarrente tarieven, hypotheekrente tarieven en leentarieven. De ontwikkeling van deze rentestanden kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van de inflatie Wat is deflatie? Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld die ontstaat door prijsdalingen. Het geld wordt meer waard en een gevolg hiervan is dat de koopkracht toeneemt; consumenten kunnen voor hetzelfde geld meer goederen en diensten kopen. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie en komt in Nederland weinig voor In dat geval zal inflatie ver onder de doelstelling van centrale banken - of in sommige landen zelfs deflatie - vaker voorkomen dan voor de uitbraak van het corona-virus. Concreet verwacht Tipp dat de Amerikaanse tienjaarsrente eind van het jaar onder de consensus van 1,25% zal staan, en mogelijk zelfs onder de 1%

Inflatie en deflatie. Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Je geld wordt daardoor minder waard, want met dezelfde euro kun je minder kopen Inflatie en veiligheid: hoe zit het nou écht met cryptovaluta? Biflatie.nl - 31 juli 2018 0 Economen en financiële experts hebben zich lange tijd gebogen over de voordelen en nadelen van cryptovaluta

Wat is inflatie en haar tegenhanger deflatie? Inflatie is als volgt te definiëren: het minder waard worden van geld door stijging van de gemiddelde prijzen (het algemeen prijspeil). Dit kun je eenvoudig in beeld brengen aan de hand van een denkbeeldig mandje met standaard boodschappen 0:15 wat is inflatie nu precies? 2:07 wat zijn de drie belangrijkste oorzaken van inflatie? 5:59 voorbeelden inflatie uit het nieuws10:40 gevolgen van inflat.. Deflatie en inflatie lijken op het eerste zicht twee ingewikkelde economische begrippen, maar zijn het makkelijkst te begrijpen als elkaars tegengestelden. Waar bij deflatie het volume aan geld en krediet in een economie is gekrompen, is dat bij inflatie sterk gestegen Het verschil tussen inflatie en deflatie wordt hier weergegeven in tabelvorm en punten. De twee termen zijn volledig tegengesteld aan elkaar. Het eerste en belangrijkste verschil is wanneer de waarde van geld op de wereldmarkt daalt, het is inflatie, terwijl als de waarde van geld stijgt, het deflatie is In principe is het effect van deflatie en inflatie op aandelenmarkten vrij simpel; inflatie heeft een positief effect op de winstgevendheid van bedrijven, deflatie heeft een negatief effect. De..

Wat is inflatie, deflatie, desinflatie, stagflatie en

Inflatie, deflatie en prijsstabiliteit - Hoofdinhoud. De begrippen inflatie, deflatie en prijsstabiliteit hangen nauw samen. Met inflatie wordt in de regel prijsinflatie bedoeld: een stijging van het algemeen prijspeil, dus de prijsstijging van levensmiddelen, andere goederen en diensten over een bepaalde periode. Dit betekent dat voor hetzelfde bedrag minder kan worden gekocht en dat de. Deflatie heb ik hierboven laten zien. Ook bedrijven werken daar aan mee, doordat ze nu minder lenen. Een terechte zaak en in feite voor de bedrijven ook gezond, maar het zorgt ook voor deflatie. Tegelijk is er inflatie, omdat de prijzen stijgen. Energie wordt duurder, maar ook voedsel en andere zaken betalen we als consumenten steeds meer voor

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Je geld wordt daardoor minder waard, want met dezelfde euro kun je minder kopen. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie: dan dalen de.. De overheden hopen op inflatie En nu krijg je niet altijd waar je op hoopt en zeker niet in een crisis. De lage olieprijs, maar ook de grote geldhoeveelheid is een deflatie factor. Door de grote geldhoeveelheid is de omloopsnelheid lager dan 1 en ga maar eens puzzelen met de vergelijking van Fisher Olympische record

Er is niets mis met globalisering en vrijhandel (II) - FTM

Het verschil tussen inflatie en deflatie. Deflatie en inflatie lijken op het eerste zicht twee ingewikkelde economische begrippen, maar zijn het makkelijkst te begrijpen als elkaars tegengestelden. Waar bij deflatie het volume aan geld en krediet in een economie is gekrompen, is dat bij inflatie sterk gestegen Omdat de termen inflatie en deflatie verwijzen naar algemene prijsveranderingen in de hele economie, is de naam van de term biflatie enigszins misleidend omdat het niet noodzakelijkerwijs een stijging of daling van het algemene prijsniveau inhoudt, maar verwijst naar verandering in relatieve prijzen veranderingen in het aanbod van geld en krediet op verschillende markten 'Deflatie ('uitblazen') is in de economie een aanhoudende daling van het algemene prijsniveau. Anders gezegd is deflatie een negatieve inflatie De lage inflatie is al meerdere jaren een zorg in de EU. De laatste vier jaren werd het door de ECB nagestreefde percentage niet gehaald: 2%. Echter was er in die periode wel constant sprake van een lichte inflatie waardoor de angst voor deflatie weer verdween. Nu de coronacrisis een half jaar in de EU heeft huisgehouden, is de angst terug

Deflatie betekent dat de inflatie langere tijd onder nul staat. De prijzen stijgen dan niet, maar dalen. Dat is gevaarlijk, omdat consumenten hun aankopen gaan uitstellen. Je stelt immers de aankoop van een auto uit, als je verwacht dat de dezelfde auto over een half jaar goedkoper zal zijn Een beetje inflatie (en de Fed vindt 2% precies goed genoeg), werkt als olie in de economie. Bij een beetje inflatie kunnen de lonen ook een beetje stijgen. Daar voelen de meeste werknemers zich prettig bij. Maar stel er is 2% deflatie. Dan zouden de lonen ook met 2% moeten dalen

Het antwoord is deflatie. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie, en voor het grootste deel van de afgelopen eeuw hebben de wereldeconomieën alleen met inflatie te maken gehad. Inflatie vindt plaats wanneer de waarde van het geld vermindert en de prijzen van de diverse goederen en diensten stijgen Door deflatie wordt geld sparen een stuk aantrekkelijker. In plaats van dat je geld minder waard wordt wanneer je het op een spaarrekening zet, zoals bij inflatie, wordt het juist meer waard. Doordat sparen zo aantrekkelijk is ten tijde van inflatie, is er nog minder drang om te consumeren. Lenen minder aantrekkelij Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Deflatie komt veel minder voor dan inflatie, alsnog is het zo dat ook deflatie grote gevolgen kan hebben voor het verloop van de prijs van een product in een land. Bij deflatie daalde de prijs juist, u zult misschien denken dat dit juist erg goed is, alsnog is dit eigenlijk helemaal niet goed De reële rente vertelt of je spaargeld ook meer koopkracht oplevert. Je kijkt dan niet alleen naar het rente-percentage, maar ook naar de prijsontwikkelin Negatieve inflatie geeft aan dat de prijzen dalen. Het percentage wordt bepaald aan de hand van een mandje producten en diensten. We kunnen voor ons salaris meer aankopen doen dan voorheen. De..

Deflatie: oorzaken en gevolgen voor de economie

 1. Inflatie cijfers Nederland - CPI. Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex.De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptie
 2. Bedenk dat je 100 euro hebt en dit per jaar 1,3% aan koopkracht ziet dalen. Over tien jaar heeft dit nog maar de koopkracht van 87 euro over. Laat staan als de daadwerkelijke inflatie gelijk staat aan (pak hem beet) 6% per jaar. Dan blijft er slechts een koopkracht over van ruim 53 euro. Deflatie. Intussen ontwikkelt de samenleving zich gewoon
 3. Een langere periode van aanhoudend hoge inflatie is relatief zeldzaam en wordt veroorzaakt door schaarste, een loon-prijs spiraal en oplopende overheidstekorten. Deflatie De dertiger jaren worden.

Inflatie is het minder waard worden van vermogen: de prijzen stijgen gemiddeld. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie, hierbij wordt het vermogen meer waard en dalen de prijzen gemiddeld. Rente is de vergoeding voor het beschikbaar stellen van vermogen Inflatie is meer dan de prijsontwikkeling voor consumentengoederen en -diensten. De prijsontwikkelingen die bijvoorbeeld op de huizenmarkt, voor producenten of op financiële markten worden gemeten, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de Consumentenprijsindex (CPI) wordt gegeven Deflatie of een beetje inflatie. In sommige lidstaten, zoals Nederland, is er nog een beetje inflatie (0,3 procent), maar hier is de glijvlucht vergeleken met de jaar-op-jaar inflatie in juli (1,6 procent) nog groter. In Griekenland en Cyprus daalden de prijzen met meer dan 2 procent. De coronacrisis speelt hier ongetwijfeld een rol En in 2021 komt daar geen verandering in, Turkije verhoogt rente om inflatie te beteugelen. Waarom is deflatie erg? 01 sep. Financieel In de huidige periode van zwakke economische groei vormt deflatie zelfs een groter gevaar dan inflatie. Bij deflatie daalt het algemeen prijsniveau van producten en groeit de economie maar zwakjes of krimpt zelfs. Onder inflatie of geldontwaarding wordt daarentegen een stijging van het algemene prijspeil verstaan

Deflatie (economie) - Wikipedi

In deze eeuw, en vooral sinds de wereldwijde financiële crisis, is de wereld onder deflatiedruk komen te staan. De eurozone heeft te maken met deflatie en de inflatie in het VK en Japan komt nauwelijks boven nul uit. In de VS ligt de inflatie dichtbij 1% en de inflatie in de opkomende markten noteert aanzienlijk onder het historische niveau Sparen en inflatie - Door inflatie daalt het rendement op sparen. Alles over het effect van inflatie op sparen lees je op Spaarrente.nl Corona economics (update 4) - De toekomstige strijd tussen deflatie en een versnelling van inflatie Tegenstrijdige krachten beuken in op de consumptieprijzen. Enerzijds zijn er factoren die prijzen in normale omstandigheden snel en hevig de hoogte in zouden duwen Dat veroorzaakt dan eerder deflatie dan inflatie. Volgens deze school stevent de economie inderdaad misschien wel op een klif af, net als in 2007. Maar aan de andere kant ligt niet inflatie, maar een nieuwe financiële crisis. Hogere inflatie kan dan juist helpen, want daardoor vermindert de reële waarde van schulden En hoe kan het dat centrale banken zo weinig resultaat boeken met het opkopen van al die staatsobligaties? In deze podcast praat George Gammon met experts Jeff Schnider en Lyn Alden niet alleen over centrale banken en steunprogramma's, maar ook over het internationale geldsysteem en de eurodollarmarkt. Krijgen we deflatie of inflatie

Nadat inflatie decennialang door demografische ontwikkelingen (harde groei wereldbevolking) en globalisering (meer concurrentie) onder controle was, beweegt de pendule nu de andere kant op, aldus Reid. Minder globalisering en meer vergrijzing leidden volgens hem tot arbeidskrapte, dus hogere lonen, hetgeen inflatie in de hand werkt Inflatie, deflatie, stagflatie: begrippen die enkele maanden geleden voor de 'gemiddelde Nederlander' nog weinig betekenis hadden. Des te betekenisvoller zijn ze nu

Noord-Afrika en de Levant: in rustiger vaarwater maarPropedeuse blok 3 - Welkom op het kennisportfolio van Marlou

Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is

En tot overmaat van ramp dalen de inflatie en de consumentenprijzen, een symptoom van een hele zwakke economie. Inflatie slaat om in deflatie, precies wat de ECB helemaal niet wil Deflatie in Nederland, wat betekent dat voor jou? vijf vragen Voor het eerst sinds 1987 is de inflatie in ons land onder de nul gedoken: -0,3 procent om precies te zijn. Zo meldde het Centraal. In een situatie met een goudstandaard en volledige reserves spelen inflatie en deflatie een hele andere rol in de economie. Dan is deflatie juist een teken van economische groei. Het ironische is dat Keynesianen juist inflatie willen in een laagconjunctuur en deflatie (of in ieder geval lagere inflatie) in de hoogconjunctuur Prijsstabiliteit, rente en inflatie. Dat betekent dat prijzen niet te sterk stijgen (inflatie) of dalen (deflatie). Met prijsstabiliteit kan de centrale bank bijdragen aan de welvaart van mensen in Europa. Lees meer over: Prijsstabiliteit, rente en inflatie. Lage rente Inflatie in Nederland. In Nederland is de inflatie ook al het hele jaar laag, maar van deflatie is nog geen sprake. Naar verwachting zijn de prijzen in Nederland met zo'n 1 procent gestegen in.

Deflatie en de komende hyperinflatie van de dollar

Deflatie · Betekenis en Uitle

Waarom zijn stabiele prijzen belangrijk? 8 mei 2017. De belangrijkste doelstelling van de ECB is de prijzen stabiel te houden. Dat betekent dat prijzen niet sterk dienen te stijgen (inflatie), en dat ook moet worden voorkomen dat prijzen voor langere tijd dalen (deflatie) Inflatie België 2020 (CPI) - Onderstaande inflatie tabel en grafiek geven een overzicht van de ontwikkeling van de Belgische inflatie in 2020: CPI België 2020. De inflatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI), voor de meeste landen is dit de belangrijkste inflatie-indicator

Inflatie - Economielokaa

Inflatie · Betekenis, Definitie en Uitle

 1. Wanneer de waarde van geld op de wereldmarkt daalt, is het inflatie, terwijl als de waarde van geld stijgt, het deflatie is. Inflatie resulteert in stijgende prijzen van goederen en diensten, terwijl de prijzen van goederen en diensten dalen in deflatie. Inflatie is nuttig voor producenten of fabrikanten
 2. Met inflatie neemt het inkomen toe, waardoor het gemakkelijker wordt om schulden in de loop van de tijd af te betalen. Bij deflatie neemt het inkomen niet toe, terwijl bij hoge deflatie het inkomen zelfs kan dalen, waardoor het moeilijker wordt om schulden af te betalen
 3. En zo kijk ik naar beleggen: ik kan hele mooie redenen hebben om eerst inflatie te verwachten en uiteindelijk deflatie. maar als dit niet uitkomt, wil ik nog steeds geld verdienen. Daarom hebben Francis en ik, in het USA Rapport, een aandeel opgenomen dat profiteert van een vraag naar energie (vooral groene duurzame energie) en een dividendrendement heeft van 5,5%

Dit is het tegenovergestelde van inflatie, die wordt gekenmerkt door stijgende prijzen (verwar deflatie niet met desinflatie, wat simpelweg een vertraging van de inflatie is). Voor veel economen is deflatie ernstiger dan inflatie omdat deflatie moeilijker te beheersen is En tegen 2020 zitten we sowieso in hyper inflatie en zal de wereld er heel anders uitzien, dan is namelijk ook de hele midden klasse tot de lagere klasse gedegradeerd. En zal iedereen moeten lenen om alleen al boodschappen te kunnen doen en zal alleen een bankier of industrieel magnaat nog genoeg verdienen om benzine te kopen om in een eigen auto te rijden Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie, namelijk de stijgende kosten van goederen en diensten over een bepaalde periode. Dit maakt deflatie op de lange termijn geen goede zaak. Een andere manier om deflatie te definiëren is de toenemende waarde van geld ten opzichte van verschillende economische goederen over een bepaalde periode Niet inflatie maar deflatie is nu de grootste zorg Voor Pasen kunnen overal langs de weg vijf bossen tulpen worden gekocht voor 5 euro of soms nog minder. Benzine kost bij sommige pompstations nog maar 1,35 euro per liter Economen zijn echter verdeeld over de mate waarin dit daadwerkelijk gebeurt in landen die kampen met deflatie. Een belangrijker, maar minder zichtbaar, probleem ontstaat voor mensen met schulden...

Madelon Vos lanceert een gloednieuwe YouTube-serie

Inflatie of deflatie? - ACTIA

 1. De huidige marktordening zorgt voor steeds hogere producteisen voor certificering, verpakking en kwaliteit. Deflatie. Onze producten verbeteren, maar de betaling blijft gelijk. Dat is deflatie. Dat dwingt tot inflatie, ofwel grotere bedrijven. Groeien moet om hogere kosten te compenseren en om qua inkomen gelijke tred te houden met de samenleving
 2. Wat zijn de vooruitzichten voor inflatie in ontwikkelde economieën? Op de korte termijn is deflatie - niet inflatie - het grootste risico, hoewel het op de langere termijn denkbaar is dat structurele krachten de inflatie hoger kunnen stuwen. Hier zijn enkele redenen waarom: De olieprijzen zijn ingestort
 3. Het is dus simpelweg, zoals zoveel dingen binnen de handels- en economische wereld, louter en alleen een kwestie van vraag en aanbod. Deflatie gedefinieerd. Naast inflatie is er natuurlijk ook de andere kant van de medaille, namelijk deflatie. Laten we deflatie is even onder de loep nemen. Het economische woordenboek definieert deflatie als volgt: Deflatie is een prijsdaling van goederen en diensten die representatief zijn voor een economie in zijn geheel
 4. Hij legt perfect uit hoe dat gevecht tussen inflatie en deflatie werkt. Dit is waar het momenteel allemaal om gaat! Bekijk hier de presentatie . Mijn volgende grote belegging? Maarten Verheyen kocht in 2013 bitcoin aan $105.
 5. Inflatie eurozone en inflatieverwachtingen 5y/5y forward inflatie eurozone (hicp) 18-11-2014 Tweede Kamer 11. Centraal Planbureau Deflatie - Argumenten voor Zorg 1. Uitstel van consumptie en investeringen 2. Versterkt schuldenproblematiek huishoudens 3. Versterkt schuldenproblematiek overheid 4
 6. Misverstand 1: Deflatie is de kwaal Deflatie is in de eerste plaats een symptoom. Als tijdens een recessie en schuldencrisis de vraag naar goederen en diensten laag is, schiet productiecapaciteit over. Dat zet druk op prijzen en lonen. Daardoor daalt de inflatie, mogelijk zelfs tot onder de nul: deflatie
 7. der geld voorhanden is, stijgt de waarde van de munt en dat drukt de prijzen. Deflatie is goed nieuws voor de consument op korte termijn, maar heeft op de lange termijn een negatief effect op de economie

Deflatie of inflatie: we vroegen 3 beleggingsexperts naar

 1. ste ik wel, het hier over het.
 2. der worden gekocht dan op een vroeger moment
 3. Deflatie - aan de andere kant - wordt juist gekenmerkt door dalende prijzen. Deflatie is dus het tegenovergestelde van inflatie en leidt ertoe dat je geld méér waard wordt. Deflatie komt in de meeste economieën weinig voor. Er worden doorgaans actief maatregelen genomen om deflatie te voorkomen. Deflatie wordt gezien als schadelijk voor de.
 4. dering van de uitgaven en een toename van de werkloosheid
 5. dering van het geld. Een lage, maar variërende inflatie belemmert de economische groei door een toegenomen onzekerheid over de toekomstige, te verwachten prijzen. Een zeer hoge inflatie (hyperinflatie) ontwricht het economisch handelen. Deflatie is een situatie van algemene prijsdalingen
 6. Veel huren en inkomsten op vastgoed zijn, met wat vertraging, gekoppeld aan de inflatie, waardoor de inkomsten automatisch met de inflatie toenemen. Daar staat tegenover dat een stijgende rente een negatieve invloed heeft door de financiering met vreemd vermogen en de huidige effecten van de coronapandemie kunnen een blijvend negatieve impact hebben op commercieel vastgoed

Video: Prijsstabiliteit, rente en inflatie - De Nederlandsche Ban

Inflatie berekenen: 11 stappen (met afbeeldingen) - wikiHo

VS haalt duizenden militairen weg uit Duitsland

Deflatie - Wikipedi

Diploma: inflatie en deflatie Men spreekt van inflatie als waardepapieren steeds minder waard worden. Meestal denkt men daarbij aan de extrinsieke waarde voor de houder van het waardepapier: je kunt steeds minder kopen voor een briefje van honderd euro. Zo kan men ook van diploma-inflatie spreken. Dat is het verschijnsel dat me En dat we ook geen deflatie zullen hébben maar wel inflatie, daar zorgen onze monetaire ridders wel voor. De centrale banken in het Westen wíllen inflatie en koste wat kost géén deflatie . Dit is niet mijn interpretatie van hun woorden maar wat de ECB, de Fed en andere centrale banken openlijk zeggen Het belangrijkste verschil tussen nominaal en reëel bbp is dat het nominale bbp het bbp is zonder de effecten van inflatie of deflatie, terwijl u pas na realisatie van inflatie of deflatie tot het reële bbp kunt komen Sommige prijzen stijgen, andere prijzen dalen. Men spreekt van inflatie bij een brede stijging van de prijzen van goederen en diensten, en dus niet wanneer alleen maar afzonderlijke producten in prijs stijgen. Door inflatie kun je dus voor €1 minder kopen. Of anders gezegd: bij inflatie is een euro minder waard dan ervoor Alle artikels over het onderwerp deflatie op Trends.be. Lagere prijzen, laat maar komen. Gedaalde energiekosten zorgden vorige maand voor een inflatie van amper 0,7 procent op jaarbasis in de eurozone

Coronacrisis en inflatie - wat te verwachten

In Spanje en Portugal is er nu al deflatie. Italië zit op de rand ervan. In andere landen daalt inflatie zienderogen richting 0%. Geen economische groei. Deflatie. Alsmaar stijgende staatsschulden. Doe daar een (totaal onnodige) handelsoorlog met Rusland bovenop, en de economische lucht boven de Eurozone begint er ongeveer zo uit te zien De inflatie in de eurozone is al sinds augustus negatief en economen hadden daar dan ook al op gerekend. Wel rekenden ze op een inflatie van min 0,2 procent deze maand. Eerst deflatie en volgend jaar hyperinflatie. In januari worden we omver geblazen met stimulering vanuit de FED en ECB

Schema toegevoegde waardeCorné van Zeijl (Actiam): "Deflatie is een risico als hetLandenrapport Japan | Atradius NederlandInflatie is het thema van 2018

Ondertussen komt de inflatie in het Verenigd Koninkrijk en Japan nauwelijks boven nul uit en kampt de eurozone zelfs met deflatie. De oorzaak hiervan ligt volgens Jupiter in een combinatie van structurele factoren: te veel schulden, vergrijzing van de bevolking en ontwrichting door globalisering, technologie en goedkope arbeid Inflatie, deflatie, stagflatie: begrippen die enkele maanden geleden voor de 'gemiddelde Nederlander' nog weinig betekenis hadden. Des te betekenisvoller zijn ze nu. De vraag is: wat gaat het worden en welke gevolgen zullen hieruit voortvloeien? Duikelt de economie keihard ineen, met een implosie op de huizenmarkt en de aandelenmarkt tot. Om de inflatie te bepalen, wordt gekeken hoeveel de CPI in een bepaalde periode procentueel is gestegen ten opzichte van de CPI in een voorgaande periode. Bij een daling van de prijzen spreken we van deflatie (negatieve inflatie) De inflatie kwam voor de vierde maand op rij uit op min 0,3 procent. In december 2019 bedroeg de inflatie nog 1,3 procent. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in december 0,2 procent, gelijk aan een maand eerder Het is de centrale bank die bepaalt of we te maken krijgen met deflatie of inflatie, en Powell heeft hier heel duidelijk kant gekozen. Nog voordat iemand er maar aan denkt om activa te verkopen voor dollars, staat hij al aan de voordeur met een zak cash. In zo'n omgeving heeft deflatie geen schijn van kans

 • Scott Eastwood films.
 • Decoratie muurstickers.
 • Bureau Brabant Tilburg.
 • Kreeft op de BBQ.
 • Kroeshaar ontwarren.
 • Seksueel misbruik betekenis.
 • Ottomanen in Spanje.
 • Assassin's Creed Origins map size.
 • Ford Mustang 4 cylinder.
 • Senioren kalender 2020.
 • Koningsdag Tilburg.
 • Els boom vrucht.
 • Civ 5 Assyria.
 • Bindweefselmassage benen Eindhoven.
 • Jongleren school.
 • Fikkers sleepboten.
 • Vero moda zappa.
 • Ganzenlever recept.
 • Minnie mouse cartoon.
 • Rustgevend middel homeopatisch.
 • APU processor.
 • Musicals Efteling.
 • EA DDoS.
 • Komatsu Nederland dealers.
 • Olvarit of HiPP.
 • Disney Channel abonnement.
 • Spiro Agnew.
 • Houten kozijnen Marktplaats.
 • Kledingkast 275 breed.
 • Paspoort op mobiel.
 • Lang haar opsteken bruiloft.
 • Recepten topchefs België.
 • Excessief eelt.
 • Audi Q5 TFSI S Line.
 • Stokke Tripp Trapp blauw.
 • Corona Nairobi.
 • American mac and cheese.
 • Gegratineerde kip met tomatensaus en mozzarella.
 • 20 letterwoorden met E.
 • Sneakers onder trouwjurk.
 • Gratis tekenprogramma Mac.