Home

Ministerraad 13 november

Beslissingen van de ministerraad van 13 november 2020. Datum: 13 november 2020. De ministerraad vond plaats via videoconferentie onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo Beslissingen Ministerraad van 13 november 2020. Ruimtelijke ordening. Nieuws. Terug naar artikeloverzicht. Deelname Vlaanderen als ontwikkelingspartner aan de werking van de Mekong River Commission (MRC): overeenkomst en subsidiebesluit Ministerraad van 13 november 2020. Ministerraad van 6 november 2020. Ministerraad van 2 november 2020. Ministerraad van 30 oktober 2020. Ministerraad van 23 oktober 2020. Ministerraad van 16 oktober 2020. Ministerraad van 25 september 2020. Ministerraad van 18 september 2020

Beslissingen van de ministerraad van 13 november 2020

 1. isterraad. Kijk hier live mee. Gepubliceerd op 13 november 2020 15:0
 2. Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 november 1998 De Ministerraad maakte een evaluatie van de opvolging van het asielbeleid met het oog op het debat in de Senaat volgende dinsdag. De Ministerraad nam kennis van het tussentijds verslag van de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de rampendossiers als gevolg van de hevige stortregens van 13, 14 en 15 september 1998
 3. isterraad Het kabinet heeft onder meer gesproken over een algeheel vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw

Beslissingen Ministerraad van 13 november 2020 EMI

 1. isterraad gehouden, en zoals elke week geeft na deze bijeenkomst premier Mark Rutte een update in een persconferentie. Daarin vertelt Rutte in het kort over wat er zoal is besproken tijdens de
 2. isterraad vergaderde op vrijdag 13 november 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste
 3. isterieel overleg | Arie Slob. 01 Feb februari Bezoek aan de klas van een startende leraar (onderwijsbuddy). Minister Van Engelshoven brengt een digitaal bezoek aan de klas van haar 'onderwijsbuddy', een startende leraar met wie zij.
 4. De Ministerraad van 13 november 2020 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het oude artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 herstelt (opgeheven op 1 juli 2020) met aanvulling van een mogelijkheid tot terbeschikkingstelling.. De maatregel voorziet: de mogelijkheid om een personeelslid dat geen telewerk kan doen en voor wie men geen andere oplossing qua reorganisatie.
 5. isterraad kunt u online raadplegen in de databank News.belgium. U vindt daarin persberichten die teruggaan tot 1995. Wie meer wil weten over het hoe en waarom van de
 6. isterraad voorgezeten op 3 december 1951 en op 13 november 1957
 7. 13 november 2020. De vliegbelasting op vrachtverkeer gaat niet door. Dit heeft de Ministerraad vanmiddag besloten. De vrachttaks zou slecht geweest zijn voor de positie van Schiphol. De vrachttaks was onderdeel van de belasting op luchtvaart in het algemeen

Premier Mark Rutte staat vrijdag de pers te woord in een wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Bekijk het hier live Een ministerraad wordt gevormd door alle ministers van een regering, dus zonder eventuele staatssecretarissen of onderministers.De ministerraad bepaalt over regeringsbeleid en besluiten worden meestal door meerderheid genomen. Zie Ministerraad (Nederland) voor het hoofdartikel over dit onderwerp

De Vlaamse regering organiseert vanavond een extra ministerraad om te beslissen over eventuele bijkomende coronamaatregelen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon laten weten. Er blijven. LIVE: de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad Persconferentie 13 november 2020. Minister-president. 139K views · November 13. 50:27. Livesessie 11 november. Minister-president. 166K views · November 11. 0:36. Stel je vraag over de aanpak van het coronavirus Luister live. Nieuwsradio. Nieuw

Extra ministerraad, met Hubert Bruls. 873 reacties. En Kim Putters. En Jaap van Dissel. Hee kijk. In November de nieuwste resultaten, Eergisteren rond 13:56 uur moest ik ineens eventjes kuchen. Gisterenavond moest heel eventjes mijn neus snuiten Nieuws. Programma's. Programmagids BNR BREEKT Beter Beurswatch BNR's Big Five BNR Doorpakkers BNR Slimme Koppen BNR Sportzaken Boekestijn en De Wijk Bouwmeesters De BNR Techniektour De Nationale. Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 165. Mechelen - Inofer-Trapsite Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevit LIVE: de persconferentie van vicepremier Hugo de Jonge over de #ministerraad Persconferentie 13 november 2020. Minister-president. 139K views · November 13. 50:27. Livesessie 11 november. Minister-president. 166K views · November 11. 0:36. Stel je vraag over de aanpak van het coronavirus Ministerraad. De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president.Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. Staatssecretarissen hebben alleen toegang als zij zijn uitgenodigd. In de ministerraad wordt overlegd over het algemene regeringsbeleid

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 november 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. Lees meer o Kalender november 2018. Bekijk hier de maandkalender van november 2018 inclusief weeknummers. En bekijk voor elke dag de zonsopkomst en zonsondergang in november 2018

Ministerraad News.belgiu

Na afloop van de ministerraad is het weer tijd voor de wekelijkse persconferentie, die deze week wordt gehouden door vice-premier Asscher omdat premier Rutte in China is voor een handelsmissie Ministerraad akkoord met strengere regels trustkantoren. Accountancy, Nieuws. 13 november 2017 door Accountancy Vanmorgen. De ministerraad heeft ingestemd met de voorgestelde Wet toezicht trustkantoren 2018. Die bevat strengere regels voor de trustsector en meer bevoegdheden voor toezichthouder DNB om handhavend op te treden ministerraad Raad die wordt gevormd door alle ministers en die besluiten neemt over hoofdlijnen van het regeringsbeleid. Tevens zorgt de ministerraad voor de afstemming van het beleid van diverse departementen. De ministerraad vergadert doorgaans elke vrijdag in de Trêveszaal in Den Haag. De bespreking is geheim Decreet van de voorzitter van de Ministerraad van 3 november 2020 De voorzitter van de Ministerraad KONDIGT AF: ART. 1 Urgente maatregelen om de besmetting op het gehele nationale grondgebied in te perken 1. Om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken is het op het gehele nationale grondgebied verplicht o De Ministerraad van 13 november keurde een project goed dat het statuut van het overheidspersoneel vereenvoudigt. Dit project bevat een reeks wijzigingen aan het administratief en geldelijk statuut die in zes thema's worden ingedeeld: Uitbreiden verantwoordelijkheden leidende ambtenaren; Mobiliteit van overheidspersoneel in de eigen administrati

13 november 2014 Staatssecretaris Wiebes zal de btw-toepassing op digitale kranten agenderen in de ministerraad. Dat zegde hij toe nadat ChristenUnie en SGP een motie indienden over het btw-onderscheid dat tussen papieren en digitale kranten geldt Menu; Hot issues. EU-maatregelen coronacrisis; Poolse rechtsstaat; Relatie EU-VS; Frontex; Overige issues; Europa in de wereld. Europa in cijfers; Europese lande Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 19/11/2020 In deze bijdrage werden uit het 'Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19' de voorgestelde artikelen inzake de algemene vergadering van mede-eigenaars geselecteerd en telkens aangevuld met de relevante motivatie uit de.

Minister-president Mark Rutte. Dinsdag besluit kabinet Kabinet wil basisscholen snel open, maar kan niets belove Besluitenlijst e-mailprocedure 28 januari 2021: Voorstel tot het inplannen van het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653) op woensdag 3 februari 2021 van 13.00 tot 17.00 uur. Logo Den Haag, 2 november 2007 01 februari 09:30 - 13:30 uur. Nieuws uit de Kamer. Kamervoorzitter bij Nationale Holocaust Herdenking 29 januari 2021. De jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking vindt plaats op zondag 31 januari 2021 in het Wertheimpark in Amsterdam. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zal een toespraak houden

Live: Rutte staat pers te woord na wekelijkse ministerraad

DEN HAAG - De ministerraad heeft ingestemd met de Luchtvaartnota 2020-2050. Daarmee heeft het kabinet de koers voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar vastgelegd. Volgens het kabinet is er na het herstel van de huidige crisis perspectief op groei, mits de sector er aantoonbaar in slaagt om stiller en schoner te worden. - luchtvaartnota 2020-2050, cora van nieuwenhuizen. Dit kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwam na de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog tot stand. Zeven maanden na de verkiezingen van 15 maart 2017 stond er een opvolger van het kabinet-Rutte II op het bordes. Voor premier Mark Rutte is dit de derde keer dat hij een kabinet leidt. Het kabinet bood op 15 januari 2021 ontslag aan, vanwege de harde conclusies van het parlementair. Ministerraad van 27 november 2020 : welke fiscale bepalingen ? 28 Nov 2020, om 09:17 Fiscaliteit. Op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft de laatste Ministerraad tweede voorontwerpen van wet goedgekeurd : en diverses technische wijzigingen aan verschillende Wetboeken,. Het land wordt bestuurd door de ministerraad, geleid door de minister president, die ook de voorzitter is van de ministerraad. Iedere minister houdt zich bezig met een specifiek onderdeel van de regering en is daarmee het politieke hoofd van zijn eigen ministerie Testen op het coronavirus en communicatie van de uitslag. Het is belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Integrale persconferentie MP Rutte na de ministerraad van 20 november 202 13 november 1939 verlenging van het Werkloosheidssubsidiefonds 1940 in de kantlijn is soms kort aangegeven welke besluiten zijn genomen 8 januari 1940 voorontwerp van wet over vakantie met behoud van loon 15 januari 1940 Arbeidsovereenkomstenbesluit Raden van Arbeid; begroting van het Werkloosheidssubsidiefonds dienstjaar 1940 5 februari 194 Ministerraad erkent wateroverlast van november vorig jaar als ramp De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een koninklijk besluit dat de uitzonderlijke weersomstandigheden van 11 en 17 november vorig jaar erkent als ramp. De get..

NOS - RIVM praat Tweede Kamer bij over corona | Facebook

Dutchbatters zien hoe moslimvluchtelingen uit Srebenica zich op 13 juli 1995 verzamelen in het dorp Potocari, 5 kilometer ten noorden van Srebenica. Beeld AP. De plaatsnaam Srebrenica valt voor het eerst in de ministerraad van 2 april 1993 De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès. U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org Drie dagen is een lange tijd in de politiek. Afgelopen dinsdag werd Tom Staal nog net niet door Kees Verhoeven gelyncht toen hij zich afvroeg waarom niemand in de Tweede Kamer een mondkapje droeg. Vandaag zijn we twee dringende adviezen verder en tovert onze ministersploeg opeens een bonte verzameling feestelijke facemasks tevoorschijn 13 Novembre: Fluctuat Nec Mergitur 2018 16 1 seizoen Docuseries Overlevenden en hulpverleners vertellen hun verhaal over angst, saamhorigheid en moed tijdens de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015 Het nieuws van 13 november 2015 Dit weten we tot nu toe . Een overzicht van wat er vrijdagavond is gebeurd. doping IAAF legt Rusland voorlopige schorsing op

We wisten het natuurlijk al lang, maar nu is het ook officieel geregeld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten Sharon Dijksma voor te dragen voor benoeming als burgemeester van Utrecht Weeknummer. Bekijk hier welk weeknummer deze week heeft. Op deze website staan ook o.a. ook jaar- en maand kalenders vermeld van oa. 2021, 2022 en 2023

Dringende bepalingen inzake fiscaliteit en fraudebestrijding

De eerste ministerraad van de huidige ploeg was op 5 november 2012. Het kabinet heeft dus op een haar na vijf jaar achter de rug. Dat het zo lang is aangebleven is mede te danken aan de lange. beslissingen van de Ministerraad van 8 november 2018 Mededeling aan het Brussels Parlement van de beslissingen van de Ministerraad van 8 november 2018 4. Punt 4 Voorstellend kabinet : R.V. Opening van de procedure tot inschrijving als landschap op de bewaarlijst van het geheel bestaande uit de gebouwen van la Mémé, de Mairi 2019Z24409 (ingezonden 6 december 2019) Vragen van de leden Schonis en Sienot (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de minister-president na afloop van de ministerraad op 29 november 2019 de treinen rijden op steenkool, en ik ga dan vliege

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13

De ministerraad heeft ingestemd met de speciale coronawet. (ruim 13.500 op donderdag) In november vorig jaar werd de voormalige linkse president Evo Morales verdreven,. De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een koninklijk besluit dat de uitzonderlijke weersomstandigheden van 11 en 17 november vorig jaar erkent als ramp. De getroffen gemeenten liggen in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Namen

AIVD en MIVD samen in Frederikkazerne Den Haag | NU - Het

Kijk mee: premier Rutte praat pers bij na ministerraad NO

Persconferentie na de ministerraad (13-4-2018) Minister-president was live. 13 april 2018 · Kijk hier de persconferentie van MinPres Rutte na de # ministerraad terug Programmas terugkijken die op 13 November 2018 uitgezonden zijn. Our 14-year-old Habitual Runaway Daughter Is Being Repeatedly Harbored By Her 18-year-old Boyfriend (belga) - De federale ministerraad komt pas binnen drie weken opnieuw bijeen, op vrijdag 19 november. Zo heeft de woordvoerder van premier Verhofstadt vrijdag bevestigd. De week voordien is er nog op 8 november een kernkabinet en komt het Overlegcomité op 9 november bijeen

Jan van den Bos inspecteur-generaal ILT | Nieuwsbericht

TERUGKIJKEN: Persconferentie premier Mark Rutte na

Statement premier Balkenende na de Ministerraad van vrijdag 6 november 200 De ministerraad vergaderde volgens de elektronische procedure op 14 november 2014. Lees meer op presscenter.or

Ministerraad van 13 november 2015 Sophie Wilmè

1 Persdienst van de Eerste Minister Agenda Ministerraad van vrijdag 14 juli 2006 ( ) Ministerraad van vrijdag 14 juli 2006 om 10 uur. Agenda. DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vermindering van de archiveringstermijn in de boekhoudwetgeving van 10 naar 7 jaar :a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van. Ze komt, ze komt... ministerraad stemt in met Dijksma als nieuwe burgemeester van Utrecht. Het kon niet meer misgaan, maar het is nu officieel. Sharon Dijksma wordt per 17 december de nieuwe.

Regering Rijksoverheid

PWR/UP, zoals de zeventiende studioplaat van de hardrockers heet, verschijnt op 13 november. De eerste single Shot In The Dark is nu te beluisteren. Fans van AC/DC vermoedden vorige week al dat er iets nieuws op komst was, nadat er op de officiële social media-kanalen een mysterieus filmpje opdook Concept Besluitenlijst_Gemeenteraad_13_november_2019.docx (27KB) Tekst van de ondertiteling van de webcast gemeenteraad van 13 november 2019.docx (191KB) Notulen agendapunten 3.1 en 3.2 gemeenteraad van 13 november 2019.docx (104KB Programmas terugkijken die op 13 November 2017 uitgezonden zijn. The Emotion Detection Automation. Sheldon, Leonard, Raj en Howard zijn echte geeks met een voorliefde voor wiskunde en fysica, maar voeg atomen samen tot een vrouw en de mannen snappen er niets van Lees meer omtrent handelingen 2012-2013: vragen van het lid slob aan de minister-president, minister van algemene zaken over zijn reactie op verontrustend 1.5 Innovatie 13 1.6 Versterken van regio's, clustering en vestigingsbeleid 14 2 Orde op zaken in de samenleving 15 2.1 Onderwijs 15 2.2 Jeugd 17 2.3 Gezondheidszorg 18 2.4 Sport 21 2.5 Cultuur 22 3 Orde op zaken in de leefomgeving 24 3.1 Investeren in mobiliteit 24 3.2 Woningmarkt 25 3.3 Duurzaamheid en energie 26 3.4 Ruimtelijke ordening 2

Ministerraad: dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling

Op maandag 2 november 2020 heeft de Ministerraad zich opnieuw gebogen over een voorontwerp van wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De tekst werd intussen goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de Raad van State. De reanimatie van de taks komt er in het kad.. Op woensdag 13 november a.s. organiseert EFMI Business School alweer de zesde editie van het Nationale Verscongres. Plaats van handeling is het Auditorium van Kasteel Groeneveld in Baarn De landelijke kerkvergadering die bekend werd onder de naam 'synode van Dordrecht' begon op 13 november 1618. De vergadering moest een eind maken aan het conflict tussen remonstranten en contra-remonstranten en duurde tot 29 mei 1619 Terugkijken: het inleidend statement van premier Rutte na de #ministerraad. Over de aanvullende Nederlandse inzet aan de anti-ISIS missie in Irak en de nieuw.. Westlanden 13.11.2020 - Op vrijdag 13 november zijn er in een etmaal tijd in Nederland 6.091 positieve besmettingen van het coronavirus vastgesteld.. Dat zijn er 457 meer dan de dag ervoor. Er zijn 54 patiënten (35 minder dan gisteren) overleden gemeld waarmee het totaal op 8.358 komt

De federale ministerraad in België Belgium

13 november is de geboortedag van Lando Norris, Romy Monteiro, Bob de Jong, Ayaan Hirsi Ali, Willem van de Sande Bakhuyzen, Whoopi Goldberg, Joan Haanappel en Nico Scheepmaker. Bijzonderheden 13 november: Hansje Boonstra-Raatjes, de vrouw van Philips-topman Cor Boonstra, wordt zwaar gewond gevonden in Hoek van Holland. Ze is ontvoerd vanuit Antwerpen Vrijdag 13 november 2020 Het Sinterklaasjournaal Embed Favoriet Afspeellijst. Embed. Kopieer embedcode. Datum 13 november 2020 Leeftijd. 5-6 jaar 7-8 jaar Kijkwijzer Alle leeftijden Duur 10:01 min Bekeken 1.244 Vak. Mens en maatschappij; Cultuur; Bron. NTR; Stoomboot ligt stil. Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen 13 november 1971 viel op de 2e zaterdag van de maand. Deze dag was de 317e dag van het jaar. Ben je op deze dag geboren dan is je sterrenbeeld Schorpioen.In de Chinese astrologie valt deze dag in het jaar van het Metaal Varken.De zon kwam op om 7:55 en ging onder om 16:52.De maan was voor 22% zichtbaar. Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 13.249.729, waarvan 50,08% vrouwen

Lijst van voorzitters van de Ministerraad van de DDR40 miljoen euro compensatie voor vuurwerkbranche na verbodOverzicht: Welke winkels mogen openblijven en welke moeten

De ministerraad moet overleggen en besluiten over het algemeen regeringsbeleid. Er moet eenheid van het regeringsbeleid zijn. De minister-president heeft daarbij als voorzitter van de ministerraad een coördinerende functie. De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde.. De minister-president is, zoals dat ook wel genoemd wordt: 'primus inter pares', de eerste onder. 13 november 1975 viel op de 2e donderdag van de maand. Deze dag was de 317e dag van het jaar. Ben je op deze dag geboren dan is je sterrenbeeld Schorpioen.In de Chinese astrologie valt deze dag in het jaar van de Hout Konijn.De zon kwam op om 7:55 en ging onder om 16:52.De maan was voor 70% zichtbaar. Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 13.715.877, waarvan 50,22% vrouwen De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel 'kwaliteitsborging voor het bouwen'. Sterkere positie opdrachtgevers. Nieuw is dat de aannemer ook na de oplevering wettelijk aansprakelijk is voor gebreken aan het bouwwerk die aan hem zijn toe te rekenen Weekend Magnifiek 2020. Update: Weekend Magnifiek 2020 is afgelast en word verplaatst naar 12, 13 & 14 november 2021. Tickets. Wow, de tickets zijn eruit gevlogen! Het festival is helaas al uitverkocht. Heb je geen bungalow kunnen bemachtigen, maar wil je er wel graag bij zijn 21 November 2019, 11:05. Toggle navigation Press information. Press information Press contacts Maria Daniela Lenzu Press officer +32 2 281 21 46 +32 470 88 04 02 If you are not a journalist, please send your request to the public information service. Toggle navigation Audio visual material Photos and videos. Play video.

 • Minicamping bij Amersfoort.
 • Benevento Calcio.
 • David lynch huwelijkspartner.
 • Rotan loungebank.
 • Ubuntu 32 bit.
 • Scheikunde proefjes explosie.
 • Statafel topcover.
 • Halslift Bergman Kliniek.
 • Megalodon dodo.
 • DWDD Weg met dat Woord 2019.
 • VRT sportjournalisten lijst.
 • Afspraak Spaarne ziekenhuis.
 • Kat Von D tattoo price.
 • Geluid grondeekhoorn.
 • I Am Aisha Expeditie Robinson.
 • Design klok hout.
 • Grootmoeders tips verkoudheid.
 • Sporten met diabetes type 1.
 • Wat doet de maag.
 • Hydrocoele kind.
 • Hyundai Ioniq Hybrid 2020.
 • AccuWeather MinuteCast Tilburg.
 • Middel tegen spataderen.
 • Exorotatie heup fractuur.
 • Houten plank verven.
 • Uitspraak Ierse namen.
 • Van der Valk Assen dinerdeal.
 • Luxembourg country.
 • Romanov.
 • Hyundai Ioniq Hybrid 2020.
 • Tutenstein Nederlands.
 • Inlegwerk hout.
 • Starten met Facebook.
 • Wetsuit Dames kopen.
 • ENFP.
 • Oras Optima 1986.
 • Slagtanden olifant ivoor.
 • Heckler vertaling.
 • Lucas Mol.
 • Hyundai Ioniq Hybrid 2020.
 • Ford F 650 specs.